Програма за закрила на детето ще обсъжда ОбС - Добрич на предстоящото заседание на 25 януари

A A A
Четвъртък, 20 Януари 2005

Заместник Кметът по хуманитарни дейности в Община град Добрич на предстоящото заседание на Общински съвет ще предложи за обсъждане и приемане  Общинска програма за закрила на детето през 2005 година. Програмата е разработена  съвместно с Агенцията за социално подпомагане и дирекция “Социално подпомагане” към Община град Добрич. Основната цел е да бъдат гарантирани основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус и здравословното състояние. Комисията по закрила на детето в сътрудничество с Обществения съвет по етнически и демографски проблеми ще подпомага ромските семейства при възпитанието на децата и посещенията в детски градини и училища. Усилията ще бъдат насочени за подобряване на социалните услуги за деца с увреждания и тяхното включване в школи, кръжоци, курсове, Център за работа с деца за активиране на творческото мислене и развитие на техните таланти. Ще се работи за подобряване и усъвършенстване на механизмите за сътрудничество и координиране на действията между различните институции за изграждане на устойчиви партньорски мрежи за предоставяне на алтернативни социални услуги, съобразно потребностите на местната общност.

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf