Днес от 11.00 часа ще заседава Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

A A A
Четвъртък, 20 Януари 2005

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще заседава  днес от 11.00 часа. Дневният ред на заседанието предвижда отчет за дейността на комисията за миналата година и приемане на програма за работа за 2005 г. Ще бъде избрано оперативно бюро и ще се приеме график за провеждане на заседанията през настоящата година.

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf