Първичният здравен център ще започне да функционира на 3 януари 2005 година

A A A
Четвъртък, 16 Декември 2004

Първичният здравен център, изграден по проект “Осигуряване на достъпа на ромите до здравни услуги” на Община град Добрич и Министерството на Здравеопазването ще започне да обслужва пациенти от 3 януари 2005 г. Центърът е финансиран по Програма ФАР – 2001 на обща стойност над 50 000 лв. Той разполага с модерна медицинска апаратура и зала за промоция на здравето. В центъра се разкриват две медицински практики на общопрактикуващи лекари, които ще работят със Здравната каса. Лекарите Иван Димитров и Сийка Илиева са одобрени от Министерството на Здравеопазването и са получили допълнително обучение в рамките на проекта. Желаещите да ползват качествените здравни услуги на Центъра могат да се запишат на адрес ул. “Теменуга”№5 /бивша ЦДГ №21/ в ЖК “Балик”. В  първичния здравен център ще работят и трима обучени медиатори, които ще подпомагат дейността на лекарите по промоция на здравето.                

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf