Сдружение на инвалидите "Надежда" отбелязва Международния ден на хората с увреждания

A A A
Петък, 3 Декември 2004

Началникът на Кабинета на Кмета на Добрич, Лиляна Събева ще поздрави днес от 10 часа  хората с увреждания от сдружение на инвалидите “Надежда”. Членовете на сдружението  ще отбележат  международния ден на хората с увреждания с тържество, на което са поканени приятели и официални гости. През месец септември, сдружението награди Община град Добрич за предоставената подкрепа, интеграция и надежда в бъдещето на хората с увреждания. Социалната политика на Oбщината  е насочена към запазване на добрите традиции, надграждане на положителния опит от годините и предприемане на целенасочени действия в подкрепа на хората с неравностойно положение. Приоритетите включват взаимодействие с НПО и други организации с цел разработване на проекти за увеличаване на заетостта на хората в неравностойно положение, осигуряване на достъпна обществена среда на хора с инвалидни колички по улиците на град Добрич, достъп до училища, детски градини, културни институции. Община град Добрич предостави безвъзмездно терен, публична общинска собственост за реализиране на проект “Възможност за труд – сила и живот”. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел “Сътворение” и по него в закрита ферма за култивирано отглеждане на охлюви са разкрити петнадесет работни места за хора с увреждания. Вече се работи по прилагане на Програмата “Личен асистент”, както и по привличане на организации за развитие на социалните услуги. В град Добрич е изграден Център за социална рехабилитация и интеграция на инвалидите, който обслужва над 30 деца и възрастни с увреждания на зрението. С помощта на Британското посолство е създаден Център за деца със специални нужди, който разшири дейността си в Дневен център за деца и младежи със специални нужди, изградени са подстъпи за инвалиди към сгради с обществено предназначение и пред сградата на Сдружение “Надежда”. Съвместно със Сдружение на инвалидите “Надежда” е изграден Център за социална интеграция, а млади специалисти, членове на сдружението  работят  в Центъра за услуги и информация на гражданите.    

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf