Сделката на Община град Добрич с Лукойл и облигационният заем са законосъобразни

A A A
Сряда, 1 Декември 2004

Окръжна прокуратура град Добрич отказва да образува досъдебни  производства срещу Кмета на Община град Добрич, Детелина Николова по жалба на председателя на общинското ръководство на Демократи за силна България, Петър Петков за сключен договор за замяна на недвижими имоти с “Лукойл  - България“ ЕООД и жалба на общинските съветници Владимир Калчев и Ясен Пенчев за облигационния заем поради липса на извършени престъпления

Първата преписка е образувана по постъпило съобщение от Председателя на Общинското ръководство на партия ДСБ – Добрич, Петър Петков, относно действия на Кмета на град Добрич, Детелина Николова за сключен договор за замяна на недвижими имоти с “Лукойл – България”ЕООД.

Проверката на прокуратурата установява, че липсват данни Кметът на Община град Добрич да е извършил нарушения или да е превишил правата си, които да представляват престъпление от общ характер и сделката е законосъобразна.

Действията по сключване на договора започват през февруари 2003 г., когато с молба до Община град Добрич “Лукойл-България”ЕООД заявява своите трайни инвестиционни интереси в град Добрич. Предложението се отнася до замяна на имоти частна общинска собственост по бул. “Добруджа” и ул. «Цар Калоян” срещу равностойни жилищни имоти с цел изграждане на бензиностанция с търговски комплекс. С решение 61-12/29.07.2003 г. Общинският съвет дава съгласие за замяната. Назначена е  комисия за избор на оценител чрез конкурс по оферти за изготвяне на пазарна оценка на общинските имоти, които са предмет на замяната. Общинската администрация не е определила пазарните цени на имотите, които са предмет на сделката. След финализиране на сделката Общината получава четири апартамента, от които един едностаен, един двустаен, един тристаен и един четиристаен. С осъществената сделка за замяна на недвижими имоти по никакъв начин не се нарушават интересите на Община град Добрич и са спазени всички законови процедури, предхождащи сключването на договора за замяна на недвижим имот, частна общинска собственост с недвижими имоти, собственост на “Лукойл – България”ЕООД.   

 По образуваната преписка по жалба на общинските съветници Владимир Калчев и Ясен Пенчев, Добричката окръжна прокуратура установява, че няма данни за нарушения на Закона за общинските бюджети, Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Липсват   данни за извършено престъпление от длъжностно лице при Община град Добрич във връзка със сключване на договор с финансов консултант или инвестиционен посредник за написване на предложение за първично частно предлагане.

С Решение № 12-2/30.03.2004 г. Общински съвет град Добрич упълномощава Кмета на гр. Добрич да сключи договор с финансов консултант или инвестиционен посредник и да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключване на договор с банка-повереник и договори с облигационери, съобразно заявения инвеститорски интерес. В съответствие с това решение е изпратено писмо с пълната финансова информация до търговските банки: “Биохим”, “ОББ”, “Росексим”, “ДСК”, “България-Алианц”, “Стопанска и инвестиционна банка”. Спазено е условието за публично обсъждане на реда и условията за облигационния заем при обсъждането на проекто-бюджета за 2004 г., което е продължило и на заседанието на ОбС от 30.03.2004 г. На това заседание се стига до Решение №12-2, с което сe определят параметрите по отношение на номинална и емисионна стойност, валута, срочност, падежи, начин на плащане на главница и лихвата, вида на облигациите, обезпечение и други. В Общината постъпват оферти от “Ти Би Ай Инвест” ЕАД-София, “Капман” АД, “Карол” АД, ТБ “Биохим” АД, “Юнити инвест 99” АД, като първите три дружества дават окончателни оферти, а ТБ “Биохим” АД са пожелали да им се предостави допълнителна информация за финансовото състояние на Община град Добрич, както и на Общинска фирма “Жилфонд инвест”, чиито активи служат за обезпечение на емисията облигации с оглед оценка на кредитния риск. След направените проучвания на оферти от няколко инвестиционни посредници е избран “Tи Би Ай-Инвест”ЕАД и на 13.04.2004 г. е подписан договор.

Община град Добрич е извършила всички необходими правни и фактически действия, с цел сключване на договор с банка-повереник и договори с облигационери.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf