Бюджетът на Община град Добрич ще бъде актуализран

A A A
Сряда, 24 Ноември 2004

Кметът на Добрич, Детелина Николова ще предложи на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 ноември актуализация на бюджета на Общината за 2004 година. През месец март ОбС прие бюджет в размер на 21 270 192 лв. За периода януари – октомври тази година постъпленията в бюджета са 6 175 621 лв, което е 89,84% от годишния план. Анализът на отчета за изпълнение на приходната част показва, че  се очаква преизпълнение на бюджета в размер на 301 300 лева като най – голяма събираемост се  очаква от “Данък” при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” и “Приходи от продажби на общинското имущество”. Кметът на Добрич ще предложи на общинските съветници актуализация в приходната и разходната част на местните дейности в размер на 8 653 724 лв. Средствата от преизпълнението на собствените приходи ще бъдат насочени за изкърпване на уличната мрежа, за изграждане на ограда на границата между земеделски земи и действащото депо, за дофинансиране на ремонтните дейности в ОУ “Стефан Караджа” и др.

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf