м. август

A A A

 

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ4150

02.08.22

02.08.22

02.08.22

УМ4151

02.08.22

02.08.22

02.08.22

УМ4152

02.08.22

02.08.22

02.08.22

УМ4153

02.08.22

02.08.22

02.08.22

УМ4154

04.08.22

04.08.22

кастрирано

УМ4155

05.08.22

05.08.22

05.08.22

УМ4156

08.08.22

08.08.22

08.08.22

УМ4157

09.08.22

09.08.22

09.08.22

УМ4158

11.08.22

11.08.22

11.08.22

УМ3993

11.08.22

11.08.22

кастрирано

УМ3937

11.08.22

11.08.22

кастрирано

УМ3939

11.08.22

11.08.22

кастрирано

УМ3940

11.08.22

11.08.22

кастрирано

УМ4159

29.08.22

29.08.22

29.08.22

УМ4160

 

29.08.22

29.08.22

УМ4161

 

29.08.22

29.08.22

УМ4162

30.08.22

30.08.22

30.08.22

УМ4163

30.08.22

30.08.22

30.08.22

УМ4164

31.08.22

31.08.22

31.08.22

УМ3753

31.08.22

31.08.22

кастрирано