м. ноември

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3985рп

09.11.21

09.11.21

09.11.21

УМ3986рп

09.11.21

09.11.21

09.11.21

УМ3987рп

09.11.21

09.11.21

09.11.21

УМ3988рп

09.11.21

09.11.21

09.11.21

УМ3989рп

09.11.21

09.11.21

09.11.21

УМ3990рп

10.11.21

10.11.21

10.11.21

УМ3991рп

10.11.21

10.11.21

кастрирано

УМ3992рп

10.11.21

10.11.21

10.11.21

УМ3993рп

11.11.21

11.11.21

11.11.21

УМ3994рп

11.11.21

11.11.21

кастрирано

УМ3995рп

12.11.21

12.11.21

12.11.21

УМ3996рп

12.11.21

12.11.21

12.11.21

УМ3997рп

12.11.21

12.11.21

12.11.21

УМ3998рп

16.11.21

16.11.21

кастрирано

УМ3999рп

17.11.21

17.11.21

17.11.21

УМ4000рп

24.11.21

24.11.21

24.11.21

УМ4001рп

24.11.21

24.11.21

24.11.21

УМ4002рп

24.11.21

24.11.21

24.11.21

УМ4003рп

24.11.21

24.11.21

24.11.21

УМ4004рп

24.11.21

24.11.21

24.11.21

УМ4005рп

25.11.21.

25.11.21

25.11.21