м. октомври

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3975рп

04.10.21

04.10.21

04.10.21

УМ3976рп

18.10.21

18.10.21

кастрирано

УМ3977рп

18.10.21

18.10.21

18.10.21

УМ3978рп

18.10.21

18.10.21

18.10.21

УМ3979рп

20.10.21

20.10.21

20.10.21

УМ3980рп

21.10.21

21.10.21

21.10.21

УМ3981рп

21.10.21

21.10.21

21.10.21

УМ3982рп

25.10.21

25.10.21

25.10.21

УМ3983рп

26.10.21

26.10.21

26.10.21

УМ3984рп

27.10.21

27.10.21

27.10.21