м. август

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3933рп

02.08.21

02.08.21

02.08.21

УМ3934рп

02.08.21

02.08.21

02.08.21

УМ3935рп

-

04.08.21

кастрирано

УМ3936рп

05.08.21

05.08.21

05.08.21

УМ3937рп

05.08.21

05.08.21

05.08.21

УМ3938рп

05.08.21

05.08.21

05.08.21

УМ3939рп

23.08.21

23.08.21

кастрирано

УМ3940рп

23.08.21

23.08.21

23.08.21

УМ3941рп

23.08.21

23.08.21

23.08.21

УМ3942рп

24.08.21

24.08.21

24.08.21

УМ3943рп

30.08.21

30.08.21

30.08.21

УМ3944рп

30.08.21

30.08.21

30.08.21

УМ3945рп

30.08.21

30.08.21

30.08.21