м. юни

A A A

 

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3901рп

03.06.21

03.06.21

03.06.21

УМ3902рп

07.06.21

07.06.21

04.06.21

УМ3665рп

08.06.21

08.06.21

кастрирано

УМ3173рп

11.06.21

11.06.21

кастрирано

УМ3903рп

14.06.21

14.06.21

11.06.21

УМ3904рп

15.06.21

15.06.21

15.06.21

УМ3905рп

23.06.21

23.06.21

21.06.21

УМ3906рп

22.06.21

22.06.21

22.06.21

УМ3907рп

25.06.21

25.06.21

22.06.21

УМ3908рп

23.06.21

23.06.21

23.06.21

УМ3909рп

23.06.21

23.06.21

23.06.21

УМ3910рп

23.06.21

23.06.21

23.06.21

УМ3911рп

30.06.21

30.06.21

30.06.21