м. май

A A A

 

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3889рп

10.05.21

10.05.21

10.05.21

УМ3890рп

10.05.21

10.05.21

10.05.21

УМ3891рп

10.05.21

10.05.21

10.05.21

УМ3892рп

12.05.21

12.05.21

12.05.21

УМ3893рп

14.05.21

14.05.21

касктрирано

УМ3894рп

18.05.21

18.05.21

18.05.21

УМ3895рп

18.05.21

18.05.21

18.05.21

УМ3896рп

18.05.21

18.05.21

18.05.21

УМ3897рп

19.05.21

19.05.21

19.05.21

УМ3898рп

19.05.21

19.05.21

19.05.21

УМ3899рп

21.05.21

21.05.21

21.05.21

УМ3900рп

21.05.21

21.05.21

21.05.21