м. март

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3849рп

02.03.21

02.03.21

02.03.21

УМ3850рп

08.03.21

08.03.21

08.03.21

УМ3851рп

08.03.21

08.03.21

кастрирано

УМ3852рп

09.03.21

09.03.21

09.03.21

УМ3853рп

12.03.21

12.03.21

12.03.21

УМ3854рп

16.03.21

16.03.21

16.03.21

УМ3855рп

16.03.21

16.03.21

16.03.21

УМ3856рп

22.03.21

22.03.21

22.03.21

УМ3857рп

30.03.21

30.03.21

30.03.21

УМ3858рп

-

-

31.03.21