м. февруари

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3831рп

01.02.21

01.02.21

01.02.21

УМ3832рп

05.02.21

05.02.21

05.02.21

УМ3833рп

05.02.21

05.02.21

05.02.21

УМ3834рп

05.02.21

05.02.21

05.02.21

УМ3835рп

05.02.21

05.02.21

05.02.21

УМ3836рп

09.02.21

05.02.21

05.02.21

УМ3837рп

11.02.21

11.02.21

11.02.21

УМ3838рп

11.02.21

11.02.21

11.02.21

УМ3839рп

16.02.21

16.02.21

кастрирано

УМ3840рп

16.02.21

16.02.21

кастрирано

УМ3841рп

22.02.21

22.02.21

кастрирано

УМ3842рп

22.02.21

22.02.21

кастрирано

УМ3843рп

23.02.21

23.02.21

23.02.21

УМ3844рп

23.02.21

23.02.21

23.02.21

УМ3845рп

23.02.21

23.02.21

23.02.21

УМ3846рп

23.02.21

23.02.21

23.02.21

УМ3847рп

24.02.21

24.02.21

24.02.21

УМ3848рп

24.02.21

24.02.21

24.02.21