м. октомври

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3967рп

01.10.20

01.10.20

01.10.20

УМ3968рп

01.10.20

01.10.20

01.10.20

УМ3751рп

06.10.20

06.10.20

06.10.20

УМ3752рп

06.10.20

06.10.20

06.10.20

УМ3753рп

12.10.20

12.10.20

12.10.20

УМ3754рп

14.10.20

14.10.20

14.10.20

УМ3755рп

14.10.20

14.10.20

14.10.20

УМ3756рп

15.10.20

15.10.20

15.10.20

УМ3757рп

16.10.20

16.10.20

16.10.20

УМ3758рп

16.10.20

16.10.20

16.10.20

УМ3770рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3771рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3772рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3773рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3774рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3775рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3776рп

22.10.20

22.10.20

22.10.20

УМ3777рп

22.10.20

22.10.20

кастрирано

УМ3778рп

22.10.20

22.10.20

кастрирано

УМ3779рп

22.10.20

22.10.20

кастрирано

УМ3780рп

27.10.20

27.10.20

27.10.20

УМ3781рп

27.10.20

27.10.20

27.10.20

УМ3782рп

27.10.20

27.10.20

27.10.20

УМ3783рп

27.10.20

27.10.20

27.10.20

УМ3784рп

27.10.20

27.10.20

27.10.20

УМ3785рп

29.10.20

29.10.20

29.10.20