м. май

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3702рп

11.05.20

11.05.20

11.05.20

УМ3703рп

12.05.20

12.05.20

кастрирано

УМ3704рп

12.05.20

12.05.20

12.05.20

УМ3705рп

13.05.20

13.05.20

13.05.20

УМ3706рп

14.05.20

14.05.20

14.05.20

УМ3707рп

15.05.20

15.05.20

15.05.20

УМ3708рп

15.05.20

15.05.20

кастрирано

УМ3709рп

19.05.20

19.05.20

19.05.20

УМ3710рп

20.05.20

20.05.20

20.05.20

УМ3711рп

21.05.20

21.05.20

кастрирано

УМ3712рп

21.05.20

21.05.20

21.05.20

УМ3713рп

22.05.20

22.05.20

22.05.20

УМ3714рп

22.05.20

22.05.20

22.05.20

УМ3715рп

22.05.20

22.05.20

22.05.20

УМ3716рп

27.05.20

27.05.20

27.05.20

УМ3717рп

27.05.20

27.05.20

27.05.20

УМ3718рп

29.05.20

29.05.20

29.05.20

УМ3719рп

29.05.20

29.05.20

29.05.20