м. април

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3696рп

13.04.20

13.04.20

13.04.20

УМ3697рп

13.04.20

13.04.20

13.04.20

УМ3698рп

27.04.20

27.04.20

27.04.20

УМ3699рп

27.04.20

27.04.20

27.04.20

УМ3700рп

30.04.20

30.04.20

30.04.20

УМ3701рп

30.04.20

30.04.20

кастрирано