м. февруари

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3669рп

03.02.20

03.02.20

03.02.20

УМ3670рп

03.02.20

03.02.20

03.02.20

УМ3671рп

04.02.20

04.02.20

04.02.20

УМ3672рп

04.02.20

04.02.20

04.02.20

УМ3673рп

07.02.20

07.02.20

07.02.20

УМ3674рп

07.02.20

07.02.20

07.02.20

УМ3675рп

11.02.20

11.02.20

11.02.20

УМ3676рп

18.02.20

18.02.20

18.02.20

УМ3677рп

19.02.20

19.02.20

19.02.20

УМ3678рп

20.02.20

20.02.20

кастрирано

УМ3679рп

25.02.20

25.02.20

25.02.20

УМ3680рп

26.02.20

26.02.20

26.02.20

УМ3681рп

26.02.20

26.02.20

26.02.20

УМ3682рп

26.02.20

26.02.20

26.02.20

УМ3683рп

26.02.20

26.02.20

26.02.20

УМ3684рп

27.02.20

27.02.20

27.02.20