м. януари

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3653рп

02.01.20

02.01.20

02.01.20

УМ3654рп

02.01.20

02.01.20

02.01.20

УМ3655рп

02.01.20

02.01.20

02.01.20

УМ3656рп

02.01.20

02.01.20

02.01.20

УМ3657рп

02.01.20

02.01.20

02.01.20

УМ3658рп

04.01.20

04.01.20

04.01.20

УМ3659рп

27.01.20

27.01.20

27.01.20

УМ3660рп

27.01.20

27.01.20

27.01.20

УМ3661рп

27.01.20

27.01.20

27.01.20

УМ3662рп

27.01.20

27.01.20

кастрирано

УМ3663рп

28.01.20

28.01.20

28.01.20

УМ3664рп

28.01.20

28.01.20

28.01.20

УМ3665рп

28.01.20

28.01.20

28.01.20

УМ3666рп

29.01.20

29.01.20

29.01.20

УМ3667рп

29.01.20

29.01.20

29.01.20

УМ3668рп

30.01.20

30.01.20

30.01.20