м. декември

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3647рп

06.12.19

06.12.19

06.12.19

УМ3648рп

10.12.19

10.12.19

10.12.19

УМ3649рп

10.12.19

10.12.19

10.12.19

УМ3650рп

11.12.19

11.12.19

11.12.19

УМ3651рп

11.12.19

11.12.19

11.12.19

УМ3652рп

12.12.19

12.12.19

кастрирано