м. юли

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

Кастрация

УМ3535рп

04.07.19

04.07.19

кастрирано

УМ3536рп

04.07.19

04.07.19

кастрирано

УМ3537рп

04.07.19

04.07.19

кастрирано

УМ3538рп

05.07.19

05.07.19

05.07.19

УМ3539рп

05.07.19

05.07.19

05.07.19

УМ3540рп

05.07.19

05.07.19

05.07.19

УМ3541рп

05.07.19

05.07.19

05.07.19

УМ3542рп

10.07.19

10.07.19

10.07.19

УМ3543рп

10.07.19

10.07.19

10.07.19

УМ3544рп

10.07.19

10.07.19

10.07.19

УМ3545рп

10.07.19

10.07.19

10.07.19

УМ3546рп

10.07.19

10.07.19

10.07.19

УМ3547рп

11.07.19

11.07.19

11.07.19

УМ3548рп

16.07.19

16.07.19

16.07.19

УМ3549рп

18.07.19

18.07.19

18.07.19

УМ3550рп

22.07.19

22.07.19

кастрирано

УМ3551рп

22.07.19

22.07.19

22.07.19

УМ3552рп

22.07.19

22.07.19

22.07.19

УМ3553рп

23.07.19

23.07.19

23.07.19

УМ3554рп

25.07.19

25.07.19

25.07.19