м. юни

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

Кастрация

УМ3519рп

03.06.19

03.06.19

кастрирано

УМ3520рп

04.06.19

04.06.19

04.06.19

УМ3521рп

18.06.19

18.06.19

18.06.19

УМ3522рп

18.06.19

18.06.19

18.06.19

УМ3523рп

18.06.19

18.06.19

18.06.19

УМ3524рп

18.06.19

18.06.19

кастрирано

УМ3525рп

19.06.19

19.06.19

19.06.19

УМ3526рп

06.06.19

06.06.19

06.06.19

УМ3527рп

06.06.19

06.06.19

06.06.19

УМ3528рп

06.06.19

06.06.19

06.06.19

УМ3529рп

19.06.19

19.06.19

19.06.19

УМ3530рп

21.06.19

21.06.19

21.06.19

УМ3531рп

26.06.19

26.06.19

кастрирано

УМ3532рп

26.06.19

26.06.19

26.06.19

УМ3533рп

26.06.19

26.06.19

26.06.19

УМ3534рп

27.06.19

27.06.19

27.06.19