м. март

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ3002рп

14.03.18

14.03.18

кастрирано

УМ3092рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

УМ3093рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

УМ3094рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

УМ3095рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

УМ3096рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

УМ3097рп

14.03.18

14.03.18

14.03.18

котка

-

14.03.18

14.03.18

УМ2671рп

14.03.18

14.03.18

кастрирано

УМ2429рп

14.03.18

14.03.18

кастрирано

УМ3099рп

15.03.18

15.03.18

15.03.18

котка

15.03.18

15.03.18

15.03.18

котка

15.03.18

15.03.18

15.03.18

котка

15.03.18

15.03.18

15.03.18

УМ3100рп

15.03.18

15.03.18

15.03.18

УМ3101рп

20.03.18

20.03.18

20.03.18

котка

21.03.18

21.03.18

21.03.18

котка

21.03.18

21.03.18

21.03.18

котка

21.03.18

21.03.18

21.03.18

котка

21.03.18

21.03.18

21.03.18

УМ3102рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3103рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3104рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3105рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3106рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3107рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3108рп

22.03.18

22.03.18

22.03.18

УМ3109рп

28.03.18

28.03.18

28.03.18

УМ3110рп

28.03.18

28.03.18

28.03.18

котка

29.03.18

29.03.18

29.03.18

котка

29.03.18

29.03.18

29.03.18

УМ3111рп

29.03.18

29.03.18

29.03.18

УМ3112рп

29.03.18

29.03.18

29.03.18

УМ3113рп

29.03.18

29.03.18

29.03.18

УМ3051рп

29.03.18

29.03.18

кастрирано