м. юни

A A A

УМ №

Ваксинация

Обезпара

зитяване

кастрация

УМ3005рп

01.06.18

01.06.18

кастрирано

УМ3178рп

01.06.18

01.06.18

01.06.18

УМ3179рп

01.06.18

01.06.18

01.06.18

УМ3180рп

06.06.18

06.06.18

06.06.18

УМ3181рп

06.06.18

06.06.18

06.06.18

УМ3182рп

06.06.18

06.06.18

06.06.18

УМ3183рп

07.06.18

07.06.18

07.06.18

УМ3184рп

08.06.18

08.06.18

08.06.18

УМ3185рп

08.06.18

08.06.18

08.06.18

УМ3186рп

08.06.18

08.06.18

08.06.18

УМ3187рп

08.06.18

08.06.18

08.06.18

УМ3188рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3189рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3190рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3191рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3192рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3193рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3194рп

11.06.18

11.06.18

11.06.18

УМ3195рп

13.06.18

13.06.18

13.06.18

УМ3196рп

-

13.06.18

кастрирано

УМ3197рп

13.06.18

13.06.18

13.06.18

УМ3198рп

15.06.18

15.06.18

15.06.18

УМ3199рп

15.06.18

15.06.18

кастрирано

УМ3200рп

20.06.18

20.06.18

20.06.18

УМ3201рп

20.06.18

20.06.18

20.06.18

УМ3202рп

20.06.18

20.06.18

20.06.18

УМ 2550рп

21.06.18

21.06.18

кастрирано

УМ3203рп

22.06.18

22.06.18

22.06.18

УМ3204рп

26.06.18

26.06.18

26.06.18

УМ3205рп

26.06.18

26.06.18

кастрирано

УМ3206рп

27.06.18

27.06.18

27.06.18

УМ3207рп

28.06.18

28.06.18

28.06.18

УМ3208рп

28.06.18

28.06.18

28.06.18

УМ661рп

29.06.18

29.06.18

кастрирано

УМ3209рп

29.06.18

29.06.18

29.06.18