м. Януари

A A A

 

Ваксинация

Обезпаразитяване

кастрация

УМ 2669рп

03.01.17

03.01.17

03.01.17

УМ 2670рп

03.01.17

03.01.17

03.01.17

котка

03.01.17

03.01.17

03.01.17

котка

04.01.17

04.01.17

04.01.17

УМ 2671рп

04.01.17

04.01.17

04.01.17

УМ 2672рп

04.01.17

04.01.17

04.01.17

УМ 2673рп

05.01.17

05.01.17

05.01.17

УМ 2674рп

05.01.17

05.01.17

05.01.17

УМ 2675рп

12.01.17

12.01.17

кастрирано

УМ 2676рп

12.01.17

12.01.17

12.01.17

УМ 2622рп

-

23.01.17

кастрирано

УМ 2390рп

23.01.17

23.01.17

кастрирано

УМ 2 зелена

23.01.17

23.01.17

кастрирано

УМ 2097 зел.

24.01.17

24.01.17

кастрирано

УМ 2677рп

24.01.17

24.01.17

24.01.17

УМ 2678рп

25.01.17

25.01.17

25.01.17

УМ 2679рп

25.01.17

25.01.17

25.01.17

УМ 2680рп

25.01.17

25.01.17

25.01.17

УМ 2681рп

25.01.17

25.01.17

25.01.17

УМ 2682рп

26.01.17

26.01.17

кастрирано

УМ 2683рп

31.01.16

31.01.16

31.01.16

УМ 2684рп

31.01.16

31.01.16

31.01.16

котка

31.01.16

31.01.16

31.01.16