Извънредно заседание №42 на 13.01.2023 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1.  Представяне на проектите от екипите класирани на първите три места в конкурса за „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“.

Вносител: Група Общински съветник Общински съвет Добрич

 

  2.   Други.

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Допълнително разгледана Докладна записка:

1. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение в изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление (Покана 1), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

Файлове:

Последна промяна: 16:33:17, 1 Февруари 2023
Свали в pdf