м. Юли

A A A

 

ваксинация

обезпаразитяване

кастрация

УМ 2244рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2245рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2246рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2247рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2248рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2249рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2250рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2251рп

 

28.07.15

28.07.15

УМ 2252рп

 

28.07.15

28.07.15

УМ 2253рп

 

28.07.15

28.07.15

УМ 2254рп

28.07.15

28.07.15

28.07.15

УМ 2255рп

28.07.15

28.07.15

Прието кастрирано

УМ 2256рп

30.07.15

30.07.15

Приета кастрирано

УМ1202 рп

29.07.15

29.07.15

кастрирано

УМ 1772рп

30.07.15

 

 

УМ 1240рп

30.07.15

 

 

УМ 1901рп

30.07.15

 

 

УМ 327 ж

30.07.15

 

 

УМ 1916рп

30.07.15

 

 

УМ 1785рп

30.07.15

 

 

УМ 2104рп

30.07.15

 

 

УМ 1255рп

30.07.15

 

 

УМ 1033рп

30.07.15

 

 

УМ 1027рп

30.07.15

 

 

УМ 1506рп

30.07.15

 

 

УМ 1552рп

30.07.15

 

 

УМ 1056рп

30.07.15

 

 

УМ 1497рп

30.07.15

 

 

УМ 768ж

30.07.15

 

 

УМ 1920рп

30.07.15

 

 

УМ 412рп

30.07.15

 

 

УМ 1153рп

30.07.15

 

 

УМ 1816рп

30.07.15

 

 

УМ 2054рп

30.07.15

 

 

УМ 1817рп

30.07.15

 

 

УМ 1819рп

30.07.15

 

 

УМ 211рп

30.07.15

 

 

УМ 394ж

30.07.15

 

 

УМ 1910рп

30.07.15

 

 

УМ 940рп

30.07.15

 

 

УМ 150рп

30.07.15

 

 

УМ 309ж

30.07.15

 

 

УМ 1764рп

30.07.15

 

 

УМ 1161рп

30.07.15

 

 

УМ 1784рп

30.07.15

 

 

УМ 1587рп

30.07.15

 

 

УМ 1782рп

30.07.15

 

 

УМ 557рп

30.07.15

 

 

УМ 1197рп

30.07.15

 

 

УМ 1649рп

30.07.15

 

 

УМ 2005рп

30.07.15

 

 

УМ 1803рп

30.07.15

 

 

УМ 1832рп

30.07.15

 

 

УМ 1778рп

30.07.15

 

 

УМ 2050рп

30.07.15

 

 

УМ 2212рп

30.07.15

 

 

УМ 1550рп

30.07.15

 

 

УМ 835рп

30.07.15

 

 

УМ 1449рп

30.07.15

 

 

УМ 1108рп

30.07.15

 

 

УМ 1918рп

30.07.15

 

 

УМ 1199рп

30.07.15

 

 

УМ 381рп

30.07.15

 

 

УМ 1578рп

30.07.15

 

 

УМ 1761рп

30.07.15