Дарители

A A A

 

Списък на направилите парични и непарични дарения и услуги в хронологичен ред

 

А) Парични дарения

2007 г.

1. Георги Чунчуков, Добрич, инициатор на начинанието, средства събрани по повод 60-та му годишнина - 1060, 88 лв.

2. Г. Павлов, Н. Киряков - 146,5 лв.

3. Мартин Калистров, роден в град Добрич, живущ в София, пенсионер - 250 Евро = 480,50 лв.

4. Веселин Бончев, Добрич, учител, инициатор на начинанието, внук на дарител от 1942 г. - 400 лв.

2008 г.

5. "Линк БГ" ООД, Добрич - 500 лв.

6. Павлин Русев Недев - 10.00 лв.

7. Георги М. Жеков, роден в Балчик, живущ в Германия - 100 Евро=195,10 лв

8. Йордан Трифонов, София - 50 лв.

7. Д-р Жельо Байчев, Добрич, стоматолог, пенсионер, внук на дарител от 1942 г - 500 лв.

9. Стоян Енчев Бъчваров, Добрич, икономист, пенсионер - 100 лв.

10. Ана Петрова Киселенкова, Габрово - 20 лв.

11. Проф. д-р биол. н. Георги Марков, София, председател на Съюз "Истина", пенсионер - 50 лв.

12. Дянко Марков, военен летец, главен редактор на в. "Истина", пенсионер - 50 лв.

13. Инж. Александър Симеонов Петров, София, пенсионер - 10 лв.

15. Трифон Любенов Трифонов, село Катуница, Пловдивско - 200 лв. Изпратил послание с текст:"Моля се този трети път да успеете с паметника за слава на Родината и успокоение на душите на тези святи хора!"

16. Арх. Надежда Пампорова, Добрич - 200 лв.

17. Проф. д-р Петър Иванов, Добрич, пенсионер - 150 лв.

18. Зефира Георгиева Табакова, родена в Добрич, живуща в САЩ - 100 лв.

19. Георги М. Жеков, роден в Балчик, живущ в Германия - втори път дарява 100 евро = 195,10 лв.

20. Георги Иванов Симеонов, Добрич, юрист, пенсионер - 10 лв.

21. Тодор Георгиев Пелтеков, Хасково - 10 лв.

22. Стефан Борисов Велев, София - 50 лв.

23. Русийка Иванова Милчева, Добрич, учителка, пенсионерка - 10 лв.

24. Александър Петков Горанов, Русе - 50 лв.

25. Съюз на репресираните, Добрич - 150 лв.

26. Христо Ангелов Марков, юрист, пенсионер - 10 лв

27. Петко Христов Ашиков, Добрич, стоматолог, пенсионер, внук на дарител от 1942 г.  - 100 лв.

28. Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, бивш областен управител на област Добрич, народен представител в 40 - то НС  - 200 лв.

29. Иван Марков Марков, София - 50 лв.

30. РПК "Черно море", Балчик - 100 лв.    

31. Лъчезар Благовестов Тошев, София, билог, народен представител в няколко НС - 200 лв.

2009 г.

32. Съдии от Добрички окръжен съд - 160 лв.

33. Д-р Рени Георгиева Полеганова - Недева, Добрич, лекарка, пенсионерка - 292, 50 лв.

34. Пенка Стефанова Колева, Добрич, учителка, пенсионерка, дъщеря на дарител от 1942 г. - 50 лв.

35. Христо Георгиев Хинов, Добрич, учител, пенсионер - 10 лв.

36. Община Генерал Тошево - 1000 лв.

37. Никола Григоров, София, бизнесмен, общественик, водещ предаване, издател - 100 лв.

38. Арх. Иван Димчев Димчев, София - 50 лв.

2010 г.

39. Борис Димитров Ненков, пенсионер, София /бивш емигрант в САЩ/ - 300 лв.  

40. Община град Добрич - 20 000 лв.

41. Улвие Бекирова Рюстемова, Добрич, общественик, пенсионер - 30 лв.

42. Фикрие Беджед Емурла - Добрич, счетоводител, Хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" - 100 лв.

43. Веселин Николов Комитов - София, адвокатска кантора - 300 лв.

44. Никола Димитров Комитов - Добрич, пенсионер - 200 лв.

45. Дарин Димитров Канавров - Балчик, историк - 100 лв.

46. Холдинг "Пътища и инфраструктурни съоръжения", София, управител Тодор Димов - 5 000 лв. 

2011 г.

47. "Агроспектър" ООД - 2 000 лв.

48. ЕТ "Агросервиз - Ангел Илиев" - 2 000 лв.

49. ЕТ "Ренесанс" - 1 000 лв.

50. Веселина Иванова Малчева - 20 лв.

51. Иван Тодоров Иванов - 20 лв.

52. Светла Василева Стоева - 10 лв.

53. Христина Стойкова Стоянова - 20 лв.

54. Иконом Стоян Иванов Стоянов - 20 лв.

55. ОУ "Хан Аспарух" - 76 лв.

56. ЦДГ 32 "Зорница" - 40 лв.

57. ЦДГ 17 "Първи юни" - 60 лв.

58. ЦДГ 27 "Славейче" - 60 лв.

59. ОУ "Христо Ботев" - 184 лв.

60. ХГ "Св. св. Кирил и Методий" - 252 лв.

61. ЦДГ 12 "Щурче" - 40 лв.

62. ОУ "Стефан Караджа" - 120 лв.

63. ПГАС - 120 лв.

64. СОУ "П. Р. Славейков" - 360 лв.

65. ЦДГ 23 "Звездица" - 60 лв.

66. ОУ "Христо Смирненски" - 78 лв.

67. ЦДГ 11 "Дъга" - 40 лв.

68. ЦДГ 7 "Пролет" - 40 лв.

69. ЦДГ 8 "Бодра смяна" - 60 лв.

70. ЦДГ 18 "Дора Габе" - 60 лв.

71. СОУ "Димитър Талев" - 376 лв.

72. ОУ "Панайот Волов" - 74 лв.

73. ЦДГ 20 "Радост" - 60 лв.

74. ЦДГ 29 "Любимка" - 60 лв.

75. Венцислав Върбанов - 60 лв.

76. ЦДГ 10 "Слънчице" - 76 лв.

77. ЦДГ 9 "Пчеличка" - 40 лв.

78. ЦДГ 26 "Звънче" - 40 лв.

79. ЦДГ 25 "Весела" - 60 лв.

80. ПГМЕ "М. Ломоносов" - 155 лв.

81. ЦДГ 24 "Приказен свят" - 64 лв.

82. ОУ "Бачо Киро" - 18 лв.

83. СОУ "Дора Габе" - 92 лв.

84. СОУ "Любен Каравелов" - 122 лв.

85. СУ "Г. С. Раковски" - 34 лв.

86. ПГТП "Р. Цончев" - 54 лв.

87. ОУ "Отец Пайсий" - 80 лв.

88. ПГВМ - 14 лв.

89. ПМГ "Иван Вазов" - 360 лв.

90. ЧОУ "Г. Галилей" - 10 лв.

91. ФСГ "В. Левски" - 154 лв.

92. ЕГ "Гео Милев" - 200 лв.

93. СОУ "Климент Охридски" - 130 лв.

94. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - 80 лв.

95. ПГСА - 76 лв.

96. ЧПГ "Леонардо да Винчи" - 8 лв.

97. ПГ Туризъм - 212,10 лв.

98. ЦДГ 8 - 38 лв.

99. Енчо Николаев Николов - Варна - 25 лв.

100. Николай Николов Николов - Варна - 25 лв.

101. Енчо Николов Енчев - Варна - 50 лв.

102. Д-р Симион Радев - Варна - 20 лв.

103. Георги Георгиев Марков - 1000 лв.

104. Д-р М. Попова - 50 лв.

105. Ал. Д. Константинова - 50 лв.

106. Кристина Ив. Денчева - 20 лв.

107. Веселина Ст. Ракич - 50 лв.

108. Желязко Д. Събев - 50 лв.

109. Участници в изложението "Селското стопанство и всичко за него" на "Добрички панаир" АД - 229.27 лв.

110. СФС на МВР - 200 лв.

111. Йордан Стоянов Куцаров - 1000 USD (в левовата равностойност)

112. Георги Димитров Лорев - 20 лв.

2012 г.

113. Стефан Стефанов Киров - 50 лв.

114. Михаил Петров - 10 лв.

115. Никола Григоров - 80 лв. 

116. Юлияна Демирева Кадикянова - 100 лв.

117. Боряна Дилиянова Андреева - 20 лв.

118. Живко Николов Марков - 20 лв.

119. Бончо Христов Бонев - 100 лв.

120. Златинка Димитрова Георгиева - 50 лв.

121. Велико Станчев Лечев - 500 лв.

122. Марио Боянов Бондиков - 20 лв.

123. Георги Михайлов Георгиев - 20 лв.

124. Петранка Петрова Сунгарска - 30 лв.

2013 г.

125. Асен Маринов Грошев - 1000 лв.

126. арх. Пламен Ганчев Петров - 100 лв.

127. Румен Георгиев Русев - 20 лв.

128. Надежда Димитрова Петкова - 20 лв.

129. Иван Стоянов Колев - 40 лв.

130. Даниела Петрова Сивкова-Георгиева - 20 лв.

131. Ирина Стефкова Иванова - 20 лв.

132. Теодора Дочева Петкова - 50 лв.

133. Кремена Пенева Стефанова - 50 лв. 

134. Детелина Кирилова Николова - 50 лв. 

135. "Жилфонд-инвест" ЕООД - 500 лв.

136. ЦПЗ "Д-р П. Станчев" ЕООД - 300 лв.

137. "Комуналефект" ЕООД - 150 лв.

138. ДКЦ-І - Добрич ООД - 300 лв.

139. ДКЦ-ІІ - Добрич ЕООД - 300 лв.

140. Тодор Нинов - 30 лв.

141. Общинска банка АД - 800 лв.

142. Николай Христов Фесчиев - 100 лв.

 

2014 г.

143. Божанка Георгиева Неделчева - 50.00 лв.

144. Георги Стефанов Неделчев - 10.00 лв.

145. Ивайло Желев Николов - 95.95 лв.

146. Руен Борисов Христов - 8,50 лв.

147. Захари Иванов Златев - 2541,20 лв.

148. Николай Георгиев Георгиев - 10.00 лв.

149. Йордан Кирилов Йорданов - 10.00 лв.

 

2015 г.

150. Петър Димитров Стефанов - 10.00 лв.

151. Ангел Борисов Станивоев - 10.00 лв.

 

2016 г.

152. Костадин Тодоров Костадинов, гр. Варна - 100,00 лв.

153. Цветан Кръстев Иванов, гр. Добрич - 20.00 лв.

154. Илия Андреев Илиев, гр. Ген. Тошево - 30.00 лв.

 

Б) Непарични дарения и услуги и други дейности

1. Адвокатски колектив, Добрич - извършил необходимите дейности по регистрацията на Сдружението и заплатил дължими държавни такси на стойност 150 лв.

2. Фирма "Камена" (Антония и Красимир Каменови), Добрич - проектирала, изработила и поставила основния камък - плоча на мястото, определено за паметника.

3. Издателство "Матадор 74", Добрич, с Управител Атанас Стоянов - издаде Устава на Сдружението в 200 екземпляра, отпечата бланки за членски карти, кореспонденция, благодарствени листи, извърши компютърен набор и страниране на брошурата, направи проект за малък печат.

4. Инж. Михаил Стоев, Добрич, зам. областен Управител - по своя инициатива постави на 3 март 2008 г. мемориална плоча на родния дом на Генерала в с. Бановка, Бесарабия, Украйна.


Най-отпред: Сергей Стоянов-племенник на Ген. Колев,
най-вляво: инж. М.Стоев

5. Издателство "Интеграл", Добрич, с управител Коста Коларов, син на дарител от 1942 г. - издаде в 1030 екземпляра брошурата "Паметникът на Генерал Иван Колев - неизпълнен дълг на поколенията" на стойност 1378 лв.

6. Георги Греков, Христо Иванов, Георги Гюров, Георги Николов, Георги Рогов, Минчо Минчев - финансово подпомогнаха отпечатването на Брошурата на Сдружението като притурка на в. "Про и Анти" от 5 септември 2008 г.

7. През февруари 2009 г. Сдружението извърши неуспешен опит за възстановяване името на училището в с. Карапелит, Добричко, незаконно сменено през лятото на 1957 г. /от 1941 до 1957 г. се е е наричало "Ген. Иван Колев", от 1957 до момента - "Н. Й. Вапцаров"/.

8. През 2009 г. в гр. Измаил, Бесарабия е учредено сдружение "Потомци на генерал Иван Колев".

9. Инж. Михаил Стоев спонсорира пътуване до Бесарабия на група членове на Сдружението по случай деня на бесарабските българи 29 октомври (2010 г). 

       

Последна промяна: 10:52:07, 26 Май 2023
Свали в pdf