Заседание № 2 на 26.11.2019 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет град Добрич.

2. Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич за мандат 2020-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

3. Определяне на представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за развитие на Област Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

4. ДРУГИ:

4.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Файлове:

Последна промяна: 14:22:45, 20 Ноември 2019
Свали в pdf