"Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Договор за безвъзмездна финансова по

A A A

1. Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП

Последна промяна: 14:11:46, 12 Юли 2023
Свали в pdf