Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич (10.10.2017 г.)

A A A