Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2022 г.

A A A
Сряда, 11 Януари 2023

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 400 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 400 броя

         3. Ваксинирани за бяс – 220 броя.

         4. Кастрирани – 228 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 237 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 75 броя

         7. Осиновени животни от граждани – 74 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 2 броя

         9. Върнати по местообитаване – 171 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на голям брой нови бездомни животни.

  През 2022 година  година се наблюдава тенденция за нарастване на популацията от безстопанствени кучета.

 Причината за това е все по-големия поток на изхвърлени животни от селата, от дворовете и вилните места на територията на града и липсата на всякакъв контрол на гражданите развъждащи и изхвърлящи новородените животни.

Продължават случаите на изхвърляне и  изоставяне на едри и агресивни породи кучета, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, същите скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност, нежелание и липсата на възможност да ги отглеждат. Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни.

През изтеклата година дейността на приюта бе силно затруднена поради честите аварии и ремонти на автомобила. Превозното средство е силно амортизирано.

Материалната база в ОПБЖ е в много лошо състояние, без да са предприети адекватни мерки за отстраняване на несъответствията.

 

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

04.01.2023г.

Гр.Добрич

                                                                                                                  Изготвил:…………………….

                                             Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 11 Януари 2023 08:46:29
Свали в pdf