Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2021 г.

A A A
Сряда, 5 Януари 2022

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 335 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 335 броя

         3. Ваксинирани за бяс – 218броя.

         4. Кастрирани – 186 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 202 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 193 броя

         7. Осиновени животни от граждани – 121 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 12 брой

         9. Върнати по местообитаване – 104 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта,стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на голям брой нови бездомни животни.

  През 2021 год  година се наблюдава задържане на популацията от безстопанствени кучета на определено ниво, с тенденция за нарастване.

Продължават случаите на залавяне или изоставяне на едри и агресивни породи кучета, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност и нежелание да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни.

През изтеклата година дейността на приюта бе силно затруднена поради честите аварии и ремонти на автомобила. Превозното средство е силно амортизирано. Същия е бил в неизправност около 3 месеца в годината.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

05.01.2022г.

Гр.Добрич

Изготвил:…………………….

                 Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 5 Януари 2022 11:11:34
Свали в pdf