Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2020 г.

A A A
Петък, 19 Февруари 2021

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 284 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 286 броя

         3. Ваксинирани за бяс – 187броя.

         4. Кастрирани – 159 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 159бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 36броя

         7. Осиновени животни от граждани – 39 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 28 брой

         9. Върнати по местообитаване – 163 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на голям брой нови бездомни животни.

  През 2020 год  година се наблюдава задържане на популацията от безстопанствени кучета на определено ниво, без тенденция за нарастване.

Продължават случаите на залавяне или изоставяне на едри и агресивни породи кучета, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност и нежелание да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

04.01.2021г.

Гр.Добрич

                                                                                                                  Изготвил:…………………….

                                                             Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 19 Февруари 2021 13:49:13
Свали в pdf