Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2018 г.

A A A
Четвъртък, 10 Януари 2019

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 533 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 724 броя

         3. Ваксинирани за бяс – 346 броя.

         4. Кастрирани – 390 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 359 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 25 броя

         7. Осиновени животни от граждани – 25 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 15 брой

         9. Върнати по местообитаване – 378 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на над 2-3 хиляди броя нови животни.

  През изтеклата  година се наблюдава тревожна тенденция  за леко повишаване на популацията на територията на общината. Живущи в съседни общини  изоставят животните си на територията на нашата община с презумпция, че има два работещи приюта и има кой да се погрижи за животните. Изоставят се много подрастващи кученца без майки от съседните села и от дворни кучета от територията на града, мигриращи некастрирани животни  непрекъснато пристигат от селата.

Екипът залавя тези животни, обработват се и се пускат на територията на нашата община, като по този начин увеличаваме популацията на безстопанствени животни вместо тя постепенно да намалява.Този проблем съществува вече осем години поради неизпълняващите се програми на съседните общини и липсата на каквито и да е мерки от тяхна страна.

Остава нерешен проблема с липсата на строги мерки относно маркировката и регистрацията на домашните любимци, което води до невъзможност за установяване на собственика на животните и съответно търсене на наказателна отговорност при нарушаване на регламентираните правила. При възникване на инцидент в повечето случаи се оказва, че животното отглеждано в двора е безстопанствено и гражданите само са го приютили и то не е тяхно. Ако се стигне до съд и обезщетения те са за сметка на общината.

Зачестяват случаите на залавяне на едри породи кучета / кангал, ротвайлер,  немска овчарка, каракачанска овчарка и пр./, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност и нежелание да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни. Приети и обработени са 88  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

02.01.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                                                  Изготвил:…………………….

                                            Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 10 Януари 2019 13:33:21
Свали в pdf