Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2017 г.

A A A
Сряда, 3 Януари 2018

ДОКЛАД

 

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2017 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 498 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 482 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 323 броя.

         4. Кастрирани – 377 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 355 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 24 броя

         7. Осиновени животни от граждани – 21 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 9 брой

         9. Върнати по местообитаване – 356 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на над 2-3 хиляди броя нови животни.

С дейността си ОПБЖ за момента задържа популацията на едно ниво.  През последните години се наблюдава тревожна тенденция- живущи в съседни общини да изоставят животните си на територията на нашата община с презумпция, че има два работещи приюта и има кой да се погрижи за животните. Изоставят новородени кученца в кашони, карат от село животни и ги пускат в междублоковите пространства, екипът е наблюдавал преминаващи автомобили изхвърлящи животни по околовръстните шосета на града и в близост до приюта, мигриращи некастрирани животни  непрекъснато пристигат от селата.

Екипът залавя тези животни, обработват се и се пускат на територията на нашата община, като по този начин увеличаваме популацията на безстопанствени животни вместо тя постепенно да намалява.Този проблем възниква поради неизпълняващите се програми на съседните общини и липсата на каквито и да е мерки от тяхна страна.

Остава нерешен проблема с липсата на строги мерки относно маркировката и регистрацията на домашните любимци, което води до невъзможност за установяване на собственика на животните и съответно търсене на наказателна отговорност при нарушаване на регламентираните правила. При възникване на инцидент в повечето случаи се оказва, че животното отглеждано в двора е безстопанствено и гражданите само са го приютили и то не е тяхно. Ако се стигне до съд и обезщетения те са за сметка на общината.

Зачестяват случаите на залавяне на едри породи кучета / кангал, ротвайлер,  немска овчарка, каракачанска овчарка и пр./, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност и нежелание да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни /както кучета, така и котки/. Приети и обработени са 72  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

02.01.2018г.

Гр.Добрич

           Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 3 Януари 2018 14:21:21
Свали в pdf