Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2016 г.

A A A
Четвъртък, 9 Февруари 2017

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2016 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 401 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 397 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 330 броя.

         4. Кастрирани – 312 броя  

         5. Маркирани са 283 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 35 броя

         7. Осиновени животни от граждани – 34 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 1 брой

         9. Върнати по местообитаване – 275 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на над 2000 броя нови животни.

Общински приют за безстопанствени животни работи и изпълнява общинската програма шеста година. За този период по голяма част от популацията на територията на Общината  е обхваната- кастрирана, обезпаразитена, ваксинирана и маркирана.

Наблюдава се тревожна тенденция живеещите в селата около града да изоставят животните си на наша територия и през изтеклата година екипа на ОПБЖ залавя предимно такива животни

Екипът залавя тези животни, обработват се и се пускат на тириторията на нашата община, като по този начин увеличаваме популацията на безстопанствени животни вместо тя постепенно да намалява.Този проблем възниква поради неизпълняващите се програми на съседните общини и липсата на адекватни мерки от тяхна страна.

Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни /както кучета, така и котки/. Приети и обработени са 70  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

04.01.2017г.

Гр.Добрич

                                                                                                                  Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Февруари 2017 14:50:30
Свали в pdf