Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2014 г.

A A A
Четвъртък, 22 Януари 2015

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2014 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1. Заловени и настанени 427 броя безстопанствени кучета и 17 броя котки

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 540 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 337 броя.

         4. Кастрирани – 308 броя кучета и 17 бр.котки

         5. Маркирани са 330 бр. животни

         5. Осиновени животни от граждани – 35 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани- 7 броя

         7. Върнати по местообитаване – 273 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на около 2500 броя нови животни.

Общински приют за безстопанствени животни работи и изпълнява общинската програма четвърта година. За този период по голяма част от популацията на територията на Общината  е обхваната- кастрирана, обезпаразитена, ваксинирана и маркирана. Регулярно се провеждат целенасочени кастрационни кампании в “рискови” райони  с преобладаващо ромско население.

 През последната година се наблюдава тревожна тенденция- живущи в съседни общини да изоставят животните си на територията на нашата община с презумпция, че има два работещи приюта и има кой да се погрижи за животните. Изоставят новородени кученца в кашони, карат от село животни и ги пускат в междублоковите пространства, екипът е наблюдавал преминаващи автомобили изхвърлящи животни по околовръстните шосета на града и в близост до приюта, мигриращи некастрирани животни  непрекъснато пристигат от селата. Ежедневно се получават сигнали от граждани от Община Добричка, че има проблем в дадено населено място, идват и на място в приюта и искат да изоставят гледаните от тях животни, ако им се откаже,  просто ги пускат на края на града и те стават “наша общинска собственост”.

Екипът залавя тези животни, обработват се и се пускат на тириторията на нашата община, като по този начин увеличаваме популацията на безстопанствени животни вместо тя постепенно да намалява.Този проблем възниква поради неизпълняващите се програми на съседните общини и липсата на каквито и да е мерки от тяхна страна. Зачестиха случаите на залавяне на едри породи кучета / немски овчарки, каракачански овчарки, ротвйлери и пр./, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради старост или нежелание и липса на възможност да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

Обрабатват се и подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни /както кучета, така и котки/. Приети и обработени са 109  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

06.01.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                                                Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 22 Януари 2015 15:41:46
Свали в pdf