Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2013 г.

A A A
Понеделник, 20 Януари 2014

 

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2013 год.

 

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 649 броя безстопанствени кучета и 4 броя котки

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 744 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 493 броя.

         4. Кастрирани – 427 броя

         5. Маркирани са 467 бр. животни

         5. Осиновени животни от граждани – 44 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани- 7 броя

         7. Върнати по местообитаване – 410 броя

          Приети и обработени са 86  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на около 3 000 броя нови животни.

Екипът за залавяне на безстопанствени животни акцентира върху улавянето на кучета от кварталите “Изгрев”,  “Иглика” и “Балик”. Гъстотата на популацията там е най-висока и миграцията на животни е голяма.  Наблюдава се масово опаразитяване на заловените от там  животни, което представлява опасност за здравето на хората. Дейността на екипа в тези райони е силно затруднена от нежеланието на живущите там да се вземат и обработят животните.

През отчетният период се предприеха съвместни действия с инспектори от Дирекция УТИОС към Община град Добрич и съдействие на полицията за залавяне на животни от кварталите “Изгрев” и “ Иглика”.

По-голяма част от популацията на  безстопанствени животни е обхваната, като същите са кастрирани и маркирани. Въпреки дейността на  приюта в рамките на  тези три години не е констатирано значително намаляване на популацията, а по-скоро задържане на едно ниво с лек спад, като се полагат усилия да не се позволява увеличаването й.

          Липсата на значителен видим ефект от дейността се дължи на трудностите при залавянето на животните  в ромските квартали, безотговорното отношение на стопаните към домашните любимци /особенно през есенния и зимен период/, приходящи и изхвърлени кучета от съседни общини. Неефективна е само едностранна дейност от страна на Община град Добрич. Липсата на изградени приюти, на териториите на общините намиращи се около града, изпълнявайки отдавна приетите и одобрени само на хартия програми, затруднява овладяването на популацията. Много често се наблюдава изхвърляне на животни от леки автомобили, оставени кашони с кученца по улиците на територията на общината, като тези действия от страна на гражданите се засилиха след откриване на  Общинския приют за безстопанствени животни. Гражданите смятат, че в града има кой да се грижи за животните и ги изхвърлят безконтролно.

Обрабатват се и подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни /както кучета, така и котки/.

Дейността на ОПБЖ е силно затруднена от старото и амортизирано транспортно средство,  което често подлжи на ремонт и разходите за ремонтите са неоправдано високи. 

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

02.01.2014г.

Гр.Добрич

 

Публикувана на: 20 Януари 2014 15:17:09
Свали в pdf