Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2011 г.

A A A
Вторник, 16 Юли 2013

ДОКЛАД

за работата на ОПБЖ гр.Добрич

през 2011 год.

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени и настанени 1016 броя безстопанствени кучета.

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   - 853 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 637 броя.

         4. Кастрирани - 528 броя

         5. Маркирани са 588 бр. животни

         5. Осиновени животни от граждани - 46 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани- 35 броя

         7. Върнати по местообитаване - 667 броя

         8. Умрели животни -198 броя

          Приети и обработени са 91  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на около 4 000 броя нови животни. Дейността по обезпаразитяване срещу ендопаразити, ектопаразити, ваксинацията бяс намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

Поради малкия капацитет на приюта /одобрен за отглеждане на 104 броя кучета/ прибирането на всички бездомните животни на територията на Общината  за момента е неосъществимо. Настаняват се основно животни заловени по сигнали на граждани, изоставени домашни любимци, новородени и малки животни. Наблюдава се тенденция за стопиране и постепенно намаляване на популацията, но са необходими мерки и от страна на съседните общини за решаване на проблема и предотвратяване на миграцията на бездомни кучета.

Дейноста на приюта включва и предотвратяване възможността на безстопанствените кучета да се групират на големи групи /глутници/ тъй като проявите на агресия в глутница е най-опасна. От територията на местообитаване се изтеглят и настаняват в прюта водачите на глутницата с което тя се разпада. Изтеглянето на всички животни от определена територия е нежелателно, защото това  увеличава миграцията на други новодошли животни и гъстотата на популацията отново се увеличава.

Екипът за залавяне на безстопанствени животни акцентира върху улавянето на кучета от кварталите "Изгрев"  "Иглика" и "Балик". Гъстотата на популацията там е най-висока и миграцията на животни е голяма. Наблюдава се масово опаразитяване на заловените от там  животни, което представлява опасност за здравето на хората.

Обхванати са много голяма част от производствените предприятия, охраняваните обекти, фирми, бензиностанции на чиято територия се отглеждат голям брой животни, същите се залавят, кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат по места, като надзорните лица поемат ангажименти за тяхното отглеждане.

Кастрираните животните осиновени от приюта се предоставят безвъзмездно на гражданите, чипират се и се регистрират съгласно действащите нормативни изисквания, което стимулира одомашняването на животни от приютите, облекчава регистрационния режим и спомага за осъществяване  по-голям контрол въху домашните любимци.

 

03.01.2012г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:.........................

                                                                                           Н-к отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 16 Юли 2013 00:00:00
Свали в pdf