Актуално

A A A

Във връзка с публикувана на 17.05.2021  ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Община град Добрич информира заинтересованите страни, че поради технически причини се променя електронната платформа, която ще се използва за общественото обсъждане на дата 01.06.2021 г.

Новата платформа е на следният електронен адрес: https://dobrich.webex.com/meet/webex

 

 

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане

на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО)

за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 г., на 01.06.2021 г. (вторник) 2021 г. ще се проведе обществено обсъждане. Предвид  спазване на противоепидемичните мерки, събитието ще се състои онлайн, чрез платформата Zoom (https://zoom.us/download).

За да имат възможност представителите на по-широк кръг заинтересовани страни да се включат в обсъждането, то ще бъде проведено в две последователни сесии, съответно от 10:00 ч. и от 16:00 ч.. С цел по-голяма конструктивност на работата, във всяка от сесиите ще имат възможност да се включат средно 30 души.

За участие в обсъждането е необходимо в срок до 12:00 ч. на 28.05. 2021 г. да заявите своето участие на електронна поща: [email protected] с копие до [email protected], като посочите име/организация, ел. поща и час, в който ще можете да се включите (от посочените по-горе два варианта). На ел. пощата, която сте посочили, ще Ви изпратим линк, чрез който ще можете да се включите в онлайн събитието.

Ако не получите мейл с обратна връзка, това означава, че капацитетът на групата за общественото обсъждане се е запълнил. В този случай, моля използвайте опцията за изпращане на Вашите коментари по ел. поща. Благодарим предварително за разбирането!

Всички, които нямат възможност да се включат в обсъждането, могат да разгледат качените материали на страницата на Община град Добрич – секция ПИРО или да изпратят своите препоръки и забележки на ел. поща: [email protected] с копие до [email protected].

 

Благодарим Ви за желанието за участие и за съдействието!

Община град Добрич  

С презентацията можете да се запознаете на следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=456f6ec39f#

***

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗPР) и чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗPР) Община град Добрич е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) 2021 – 2027 г. , публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 31.05.2021 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община град Добрич2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община град Добрич.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.

Основната цел на ПИРО на Община град Добрич е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани  лица могат да представят писмени, предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 31.05.2021 г.  на електронен адрес: [email protected] с копие до [email protected]

Проект на ПИРО
Финансова таблица
Матрица на индикаторите
Програма за реализация на ПИРО
Индикативен списък на важни за общината проекти

Протокол за промяна на Проекта на ПИРО след обществено обсъждане

Протокол от 15.06.2021 г.

 

***

Фокус-група на тема "Култура и спорт"

Спазвайки принципа на партньорство и с цел реалистично идентифициране на приоритетите за развитие при разработването на ПИРО 2021 – 2027 г., Община град Добрич проведе серия от срещи (онлайн фокус-групи) със заинтересовани страни. Да се включат в събитията бяха поканени участници, обединени около интереса за участие в процеса на планиране и реализиране на активности, свързани с развитието на града ни.

Последната фокус-група на тема „Култура и спорт“ бе проведена на 09. Март 2021 г.. На онлайн събитието, представители на различни заинтересовани страни имаха възможност да изразят своето мнение във връзка с разработването на ПИРО и да споделят идеи за развитие на град Добрич по отношение на тяхната сфера на работа.

За участие в срещата бяха поканени:

 • представители на различни културни институции в града, в т.ч. Художествена галерия, Регионална библиотека, Читалище
 • представители на организации, реализиращи проекти в сферата на културата и спорта,
 • представител на сдружение на писателите,
 • учител и културолог,
 • представител на спортен клуб и др.

 

По-надолу можете да се запознаете със споделените по време на работа мнения, коментари и предложения на участниците, които със сигурност ще бъдат полезни и взети под внимание при разработването на Плана:

 1. Как си представяте „идеалният“ град?
  • Да има интересни възможности за младите хора, културен и спортен активен живот, повече и по-привлекателни възможности за работа и заетост, подобрена инфраструктура.
  • Достатъчно е да се разходим до някой европейски град от мащабите на нашия, за да разберем как трябва да изглежда идеалният град, трябва да има възможности за развитие, богат културен календар, добра инфраструктура.
  • Да има повече работа за младите хора, да има много организирани културни събития.
  • С модерна визия, с културни събития и инфраструктура, които да привличат повече хора към града.
  • Красив град, защото околната среда учи.
  • Повишаване качеството на здравеопазването.
  • Да има велоалеи, места за паркиране и зелен транспорт.
  • Идеалният град, като подобие на идеалната държава на Платон, е утопично понятие. Мисля, че това, което прави един град поносим, желан като местообитание, хабитат, е хората да общуват помежду си, да се чувстват спокойни за децата си и да имат достатъчно източници на препитание.
  • Град, в който са задоволени потребностите на хората.

 

 1. Какво прави община град Добрич привлекателно място за живот?
  • Най – доброто качество е спокойствие, но това се отнася до децата и младите хора.
  • Общината прави всичко възможно да бъде Добрич привлекателен град - за децата, обновяване на детски градини, на училища.
  • Градът ни е на добро място като разположение, но макар и близо до морето, сме откъснати от туристическия поток. В миналото Добрич беше посещаван от повече туристи, което вероятно означава, че градът не е достатъчно привлекателен както за живот, така и за посещение.
  • Добре развитите извънкласни форми за младите хора.
  • Има много хубави места за посещаване с велосипед в съседни общини. Но комуникацията трябва да е адекватна за тези възможности. Трябва да се подобри комуникацията със съседните общини.
  • Благоприятно местоположение.

 

 1. Кои области на развитие на община град Добрич смятате, че трябва да са приоритетни в следващия седемгодишен период?
  • Приоритетен трябва да е целият сектор, за който отговаря Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Общината.
  • Култура, здравеопазване, производство.
  • Култура, образование, спорт.
  • Културната инфраструктура.
  • Инфраструктурата като цяло. Цялостната визия на града. Например голямото количество рекламни съоръжения, които правят лошо впечатление.
  • Визията на града е много важна.
  • Спортната инфраструктура. Например възможности за спортуване в кварталите, както на колективното, така и на индивидуалното спортуване. Създаване на велоалеи, които биха дали възможност за придвижване до градския парк, където има много възможности за спортуване.

 

 1. Кои са според Вас основните трудности/препятствия пред развитието на община град Добрич?
  • Липсва точно, ясно дефиниране на проблемите.
  • Липсата на финанси може би е проблем. Липса на туризъм и туристически услуги.
  • Липса на лична инициатива на гражданите, да се подобри комуникацията и взаимодействието между общината и гражданите. Хората да могат да споделят мнения и предложения, може да има сайт за споделяне на мнения и да има обратна връзка от общината(администратор, който да следи и да отговаря на хората). Хората трябва да търсят пътища за развитие, да генерират идеи, а не да чакат общината да решава всички въпроси.
  • Липсата на финанси винаги е оправдание за несъвършените неща. На града му трябват ясни приоритети и периодизиране на тези приоритети.
  • Личната инициатива трябва да е приоритет. Добрич това сме ние. Това е общ процес на гражданите и общината.
  • Да се реши кое е водещото за развитието на града. Да се даде ясна визия за това. Липсва фокус за развитие. Туризмът реален ли е? Добрич е добро място за живеене, но на хора със средства.
  • Да се подобри комуникацията с гражданите. На тях може да им бъде дадена възможност да си кажат мнението през един добре работещ сайт. Администрацията вижда само част от картината, а гражданите цялата картина.

 

 1. Кои според Вас са най-належащите въпроси, с чието решаване следва да се ангажира Община град Добрич в периода 2021-2027?
  • Да се продължат усилията за подобряване на културната и спортната инфраструктура, но не само в парка, а и в кварталите.
  • Да има в жилищните квартали малки спортни площадки, да има пространства за културни изяви (малки ).
  • Повече инвестиции в култура и образование.
  • Културният център на града има нужда от облагородяване. Прилежащата инфраструктура към тези обекти трябва да бъде реновирана.
  • В жилищните квартали да има зелени пространства, градинки за игра и почивка.
  • Подобряване на Центъра, който е в окаяно състояние. Това пространство трябва да бъде разчупено, и да бъде по-модерна и атрактивна  среда. Да се преосмисли функционирането на Стария Добрич, който е изключително занемарен като инфраструктура и като функции. Да се съживят занаятите и арт работилниците. Трябва да има цялостна преоценка на статута на Стария Добрич.
  • Да се изградят велоалеи, защото до момента това не е направено.
  • Здравеопазването, културата и спорта - да се подобрят условията за тях.

 

 1. Ако имате идея за конкретен проект/и, моля, споделете Вашето предложение.
  • Ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на добричките читалища.
  • Да се ремонтират кварталите, да е хубава, чиста и безопасна жилищната среда.
  • Регионална библиотека - зала със стъклопис. Да се реконструира и модернизира залата  от хранилище в заемна за възрастни. Реконструкция и модернизация на основното книгохранилище на библиотеката и откриване на филиали в ж.к. Балик и Добротица, за да могат по-лесно живущите да ползват услугите на библиотеките.
  • Сградите около плувен басейн Русалка и други съседни сгради, да се използват в комбинирани услуги за култура и спорт. Да се обособи Център за образователни, културни и спортни занимания за деца и възрастни на открито (outdoor) и закрито. Има такива интегрирани програми за опознаване на историческото минало чрез спорт, за усвояване на практически умения.
  • Възстановяване  на Стария Добрич за нов живот.
  • Облагородяване на площада и пространствата около културните институти (библиотека, галерия, театър), вкл. Художествената галерия и опазването ѝ като уникална сграда.
  • В ж.к. Балик липсват възможности за спортни занимания. Да се помисли за обогатяване и развитие на спортна инфраструктура в кварталите, вкл. и изграждане на нови спортни зали, които да не са разположени в централната градска част.
  • Да се помисли за реновиране на стари сгради като модерни пространства с нови функционалности за култура, спорт и развлечения.
  • В бившия комплекс Русалка да се направи място, което да обединява дейността в скейт парка със по-хубава перманентна сцена за изяви, да може да се комбинира култура и спорта. Да се потърси сътрудничество с бизнеса за общи проекти с общината - публично частни партньорства.
  • Изграждане на велоалеи по по-натоварените улици и булеварди.
  • Изграждане на Спортна зала за волейбол, баскетбол и др. специализирани спортни дисциплини и спортни мероприятия, за да могат да се провеждат и международни състезания (напр. Шампионска лига по волейбол).
  • Подобряване на качеството на здравните грижи.
  • Добрички Панаир да се възстанови и възобнови неговата дейност.

***

Фокус-група на тема "Социални услуги и здравеопазване"

Фокус-група на тема „Социални услуги и здравеопазване“ бе проведена на 08. Март 2021 г.. На онлайн събитието, представители на различни заинтересовани страни имаха възможност да изразят своето мнение във връзка с разработването на ПИРО и да споделят идеи за развитие на град Добрич по отношение на тяхната сфера на работа.

За участие в срещата бяха поканени:

 • ръководители на медицински заведения от града,
 • ръководители на няколко организации, предоставящи социални услуги на възрастни хора и хора със специални потребности,
 • представители на Общински съвет Добрич, активни в сферите здравеопазване и социални услуги,
 • представител на организация, реализираща консултативни дейности за деца и родители.

 

По-надолу можете да се запознаете със споделените по време на работа мнения, коментари и предложения на участниците, които със сигурност ще бъдат полезни и взети под внимание при разработването на Плана:

 1. Как си представяте „идеалният“ град?
  • С функциониращ център за психично здраве.
  • С чиста, модерна, приветлива среда и добра инфраструктура, с добри условия за отглеждане на деца, с много млади и работещи хора, с разнообразни и качествени социални услуги за грижа за възрастни хора, с услуги за родители за възпитание и добро отглеждане на децата, с гарантирани работни места и условия за кариерно развитие, да има университет за подготовка на кадри.

 

 1. Какво прави община град Добрич привлекателно място за живот?
  • финансовата помощ, която общината предоставя на медицински специалисти (за транспорт, за техните деца в детските градини)
  • добра инфраструктура, чиста и спокойна среда,  красив парк, с възможности за развлечения и качествен труд, с добра образователна инфраструктура и качествено образование,
  • нови детски площадки, повишаване на стандарта на живот.

 

 1. Кои са според Вас основните трудности/препятствия пред развитието на община град Добрич?
  • липса на човешки ресурс за медицински грижи и социални услуги, липса на ясно специализирани специалисти,
  • нужда от специалисти (извън учителите)  в детските градини (за детско развитие)
  • кадрови дефицит, който може да се реши с изграждане на университет или филиал на университет за подготовка на специалисти.

 

 1. Кои според Вас са най-належащите въпроси, с чието решаване следва да се ангажира Община град Добрич в периода 2021-2027?
  • да се развиват и разширяват соц. услуги за хора с психични заболявания, да се планират социални услуги за всички целеви групи,  вкл. консултативни за превенция.
  • подобряване на инфраструктурата и решаване на екологични проблеми,
  • да се привличат инвеститори за повече възможности за работа и заетост,
  • инвестиции в образование, за преквалификация и учене през целия живот
  • добро здравеопазване и качествени здравни услуги.

 

       5. Ако имате идея за конкретен проект/и, моля, споделете Вашето предложение.

 • Да се изготви проучване и анализ на нуждите на психично болните, съвместно с ЦПЗ, ТЕЛК, АСП, така, че да са адекватни мерките и да се предложи най-добрата услуга за всеки потребител.
 • Да се направи анализ на нуждата от нови и разширяване на съществуващи соц. услуги и за повишаване на качеството на соц. и други потребители (за стари хора, за хора с увреждания и др.).
 • Да се мисли как да се привлекат чужди инвеститори.
 • Да се изгради Консултативен център за деца и родители, може да се направи в партньорство с различни организации и специалисти. Има вече такива центрове, но нуждата е по-голяма от предлагането.
 • Изграждане на филиал на Медицински университет, в партньорство с общината, болницата.

***

Фокус-група на тема "Образование, професионална квалификация, учене през целия живот"

На 04. Март 2021 г. се проведе срещата на фокус-група „Образование, професионална квалификация, учене през целия живот“.

Да се включат в събитието бяха поканени представители на различни заинтересовани страни, обединени около интереса за участие в процеса на планиране и реализиране на активности, свързани с развитието на града ни, а именно:

- представител на Висшето училище по мениджмънт в града

- директори на професионални гимназии и средно училище

- директори на детски градини

- представители на Общински съвет Добрич

- както и представители на сдружения и активни в сферата на образованието граждани.

 

По-надолу можете да се запознаете със споделените мнения, коментари и предложения на участниците, които със сигурност ще бъдат полезни и взети под внимание при разработването на Плана:

Как си представяте „идеалният“ град?

Идеалният град е град, в който на човек му се иска да живее. Извън елементите на градската среда, идеалният град трябва да дава възможност на човек да се развива - чрез образование, чрез култура и социални дейности. Градът трябва да дава перспектива на своите жители, те да искат да останат да живеят в него.

Градът, в който живеят и се развиват нашите деца. Да бъде чист и приветлив - с грижа към гражданите, в т.ч. интернет връзки, велоалеи и всичко останало. Образованието в града да бъде добре развито и във връзка с бизнеса.

Идеалният град за мен, това са съзнателните граждани, които приемат града за свой. Т.е. не Общината прави града, а аз като съзнателен гражданин правя града. И когато аз съм съзнателен и подхождам във всеки един аспект съзнателно, тогава всичко става идеално. Защото ние като хора правим образованието, ние правим инфраструктурата. Без съзнателни, действащи хора, не мисля, че ще стане един град идеален.

Представям си град Добрич като спокоен, зелен град, в който хората да могат да сбъдват мечтите си за образование и кариерно развитие.

Дом за нашите деца - нека да се стремим да работим в тази посока.

На първо място ни е необходима добра инфраструктура - тя помага да се развива и бизнеса и образованието, и културата и социалните дейности. На второ място - активни граждани - обединени и представлявани от една организация с по-широко представителство.

Всеки гражданин да има участие във вземането на решения. Да има начин да се чува от какво има нужда всеки, без значение дали е дете, ученик, работодател, работник или безработен. Т.е. да си създадем инструменти да се случва такъв диалог.

Аз си представям идеалния град с много красиви и спокойни квартали, в които жилищните блокове имат еднакви фасади, с много зеленина. Град, в който живеят спокойни хора, които се връщат спокойни от работа и уверени в това, което правят. Град с много красиви площадки. Представям си много игрища и други спортни съоръжения, където да играят нашите деца. Представям си да има възможности за посещения на културни прояви. Това да дава спокойствие на хората, че всичко, което се прави, се прави заради тях. Представям си чисти улици, които зависят от всички нас. Променено в положителна посока мислене и хора, които мислят, че градът е наистина техния дом. Много красиви училища и детски градини, с много деца в тях.

 

Какво прави община град Добрич привлекателно място за живот?

Добрич е град, в който спокойно могат да се отглеждат деца. Спокоен град. Прави впечатление обаче, че през последните години инфраструктурата доста се наруши, може би заради водния цикъл.

Най-вече спокойствието. Градът е относително малък, би могло да привлечем и други хора, със спокойствието, което осигурява, с инфраструктурата, с доброто образование и културна среда.

Големите възможности, които градът има.

Добрич е прекрасно място за отглеждане на деца. Доста зелен. Спокоен от гледна точка на ниска регистрирана престъпност. Сферата на услугите и търговията са доста добре развити. Като изключим, че индустрията е слабо развита, във всяко друго отношение градът е добро място за живеене.

Спокойствието. Желанието да се работи по-активно с гражданската общност.

Малките разстояния - всичко е много близко и на една ръка разстояние. Доста семейства се върнаха в града, защото тук може да се намери място в детските градини. Училищата ни са също много добри. Зеленината, парка - малки подробности, които правят града привлекателен.

Спокойствието на малкия град е това, което го прави привлекателен.

 

Кои области на развитие на община град Добрич смятате, че трябва да са приоритетни в следващия седемгодишен период?

Развитие на различни сектори в производството, и най-вече в сферата на преработката на земеделската продукция. Така паралелно ще се развиват и много други сфери, и ще се осигурят работни места за гражданите.

Приоритетни трябва да бъдат икономиката и промишлеността, както и хранително-вкусовата промишленост.

Аз си мисля, че социалното предприемачество трябва да бъде подпомагано.

Аз мисля, че леката промишленост, и в частност хранително-вкусовата промишленост, трябва да бъде приоритетна. Там ние имаме и ресурсите и възможностите, и територията. На второ място - социалното предприемачество. На трето и четвърто място - транспортна и образователна инфраструктура.

Образование най-вече. Също така съществуващото предприемачество да стане по-социално.

Най-напред трябва да бъде развита икономиката, за да има възможности за много работни места. Според мен образованието в града е много добре развито, но може да се стимулират допълнително учителите да предоставят още по-качествени, модерни образователни услуги. Считам, че дуалното образование трябва да има предимство. Трябва да се стимулира и социалното предприемачество, както и разнообразни граждански инициативи.

Икономическото развитие е много важно. Но всичко това не зная доколко е във възможностите на една Община. Тя би могла единствено да изпълнява спомагателни функции.

 

Кои са според Вас основните трудности/препятствия пред развитието на община град Добрич?

В момента имаме проблем с транспорта. Нашето училище (Професионална гимназия по ветеринарна медицина) е малко по-отдалечено и учениците трудно се придвижват до него. Липсват също така велоалеи, както и тротоари.  В училището инфраструктурата е прекрасна, но тази, по която се стига до училище, е ужасна. През годините, вече няколко екипа на Общината не успяха да ремонтират средношколското общежитие. За нас това е много голям проблем. Така бихме могли да привлечем много повече ученици, а не както в момента повече от 50% от нашите ученици от съседните населени места да търсят квартири в града. Това общежитие ще създаде също и работни места. 

Застаряващото население на града е проблем. Друг проблем е отдалечеността ни от националните планове за развитие. Други, по-големи градове са част от различни национални стратегии, докато Добрич в това отношение не е достатъчно добре представен. Друг проблем е близостта ни до Варна, която гълта много голяма част от капацитета на нашия град. Може би е добре да помислим, дали не можем част от тези дейности и производства да бъдат пренесени в Добрич.

Основната трудност е отношението на хората, които живеят в него. Както казах и преди, градът се прави от хората. И ако човек има отношение на добър стопанин и той гледа на града като негова собственост и се старае да се отнася с него подобаващо - тогава всичко ще се случва много по-успешно. Отношението на повечето хора е, че чакат някой друг да направи нещо - чакаме Общината да направи нещо, чакаме да ни се оправи инфраструктурата, а не осъзнаваме, че ако всеки един излезе и си изчисти неговата част пред жилището, то тогава обликът на града ни ще се подобри с мин. 30%. Затова много важно е съзнанието на хората - ние не чувстваме града като наш, а искаме той да се промени.

Младите хора ни липсват, те бягат или в по-големите градове или в чужбина. Според мен трябва да се търси начин хората, родени в града ни, да се върнат в него.

За да се върне един млад човек, той трябва да вижда реализация в града, да вижда, че може да бъде участник в някакви промени, да вижда сигурност и устойчивост по отношение на работата си. Важна е връзката със социалните и културните проекти - или всичко, което има нужда от повече развитие и подкрепа, просто да се прави с участието на всички заинтересовани страни, за да може да се види, какви са проблемите на отделните групи, да се види, кой с какво може да помогне. Да се направи такава връзка, за да виждат хората смисъл да полагат своите усилия за града си.

Застаряващото население, липсата на млади хора. Те не откриват своето място в града поради липса на работа, липса на развитие.

В града липсва и достатъчно голям избор на медицински специалисти.

Липсват възможности за културен и социален живот.

Младите хора напускат града поради липса на възможности за реализация.

Липсва успешен, проспериращ бизнес. Добре би било в града да се изгради бизнес-парк, по примера на Шумен.

 

Кои според Вас са най-належащите въпроси, с чието решаване следва да се ангажира Община град Добрич в периода 2021-2027?

Създаване на среда за развитие на бизнес - разработване на идеята за бизнес-парк на терена на летището, на военното поделение. Това ще е знак за младите хора, че има перспектива в града.

Сериозно внимание трябва да се отдели и на транспортната, комуникационната и социалната инфраструктура.

Развитие на бизнес структурите, а от там и създаване на условия за квалифициране на кадри за този бизнес. Задържане на младите хора.

Инвестиции в образователната инфраструктура - всички нива на образование.

Създаване на Съвет на представителите на образователните институции в град Добрич - граждански съвет за образование.

Създаване на Консултативен младежки съвет, който да представя мнението на младежите в града.

Трябва да се работи активно за рекламата на град Добрич. Добрич да бъде привлекателно място за туризъм. Добрич не се рекламира като място със своите забележителности - а градът има такива, напр. Стария Добрич. Градът трябва да се рекламира като място с много исторически съкровища, като Златната Добруджа.

В сферата на образованието - Общината трябва да помисли по въпроса за сегрегирането, което се наблюдава вече в четири-пет училища в града.

Да привлечем инвеститори в сферата на преработката на храна и в сферата на високите технологии. Когато дойдат такива инвеститори, нашата налична база като училища - ще успее да се справи с осигуряването на кадри. В момента цели семейства, квалифицирани работници напускат града ни.

 

Ако имате идея за конкретен проект/и, моля, споделете Вашето предложение

Основен ремонт на общежитието и създаване на условия за учениците от съседните населени места спокойно да пребивават в града по време на своето обучение.

Създаване на велоалеи успоредно на големите булеварди в града. Това ще създаде възможност на много хора да се придвижват спокойно, екологично и здравословно с велосипеди до своите училища и работни места.

Създаване на подземна инфраструктура на Добрич - ел. кабели, телефонни връзки и т.н.

Да се определят зони за въздействие не само като места за живеене, но да се вземат предвид и инфраструктурата около тях - образователна, социална и др.. Предимство да имат индустриалните зони, в които да се развива и професионалното образование.

Да се възобнови отново дейността на Медицинския колеж в града.

Да се възобновят дисциплините, които преди се предлагаха в Международния колеж.

Да се помисли за проблемите с паркирането в града.

Усвояване на съществуващи изоставени производствени мощности. Например за целите на хранителната промишленост имаме готов ресурс, който би могъл да се подобри и осъвремени.

В част от сградата на Международния колеж, която в момента стои неизползваема, в партньорство да се създаде База за практическо обучение по различни професионални специалности. Напр. да се създадат работилници за кулинарни дисциплини, за дисциплини в сферата на електротехниката, дървообработването и др.. Тази база може да се стопанисва от Общината или съвместно с училищата или неправителствена структура. В часовете по трудово обучение много малко училища могат да предложат необходимата база в своите сгради, а в една такава съвместна база за практическо обучение биха могли да се създадат прекрасни условия за обучение.

Провеждане на Обучение за гражданско участие на младежи, което би ги мотивирало и в последствие да се завръщат в града си, да се чувстват по-ангажирани с проблемите в него. Обучение, по време на което да се разясняват въпроси напр. за разписване на проекти за развитие на града.

Проект за уеднаквяване на фасадите на жилищните блокове.

Построяване на детски площадки, които са с определено работно време и на тях да се допускат само деца - за да се опазят здрави тези площадки.

Осигуряване на повече места за игра в междужилищните площи.

Детските градини да организират посещение на децата в библиотеки, музеи, т.е. да участват в различни инициативи, по време на които да научават повече за нашия град.

Предвиждане на мерки за саниране на образователната инфраструктура в града.

Предоставяне на пустеещи зони от града на фирми за високи технологии.

На територията на пустеещите зони да се направи умален макет напр. на българското село, което да се превърне в туристическа атракция, привличаща посетители от България и от света в града ни

***

Фокус-група на тема "Градска среда, транспорт и екология"

Фокус-група на тема „Градска среда, транспорт и екология“ бе проведена на 02. Март 2021 г.. На онлайн събитието, представители на различни заинтересовани страни имаха възможност да изразят своето мнение във връзка с разработването на ПИРО и да споделят идеи за развитие на град Добрич по отношение на тяхната сфера на работа.

За участие в срещата бяха поканени:

- представители на няколко сдружения, активно работещи в сферата на устойчивото градско развитие, екологията и опазване на околната среда,

- представител на Областен информационен център Добрич,

- представители на Община град Добрич – Дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ и Дирекция „Инфраструктура и околна среда“,

- представители на Общински съвет Добрич

- експерт „Регионално развитие и околна среда“ от Областна администрация Добрич

- представители на частни и общински транспортни фирми

- местни представители на Камарата на архитектите в България

- юрист в сферата на екологията

- еколози, представители на Българското дружество за защита на птиците и на Центъра за защита на природата и животните в гр. Добрич

 

По-надолу можете да се запознаете със споделените мнения, коментари и предложения на участниците, които със сигурност ще бъдат полезни и взети под внимание при разработването на Плана:

Как си представяте „идеалният“ град?

Град, в който бизнесът се развива и допринася за развитието на града.

Град, в който се използват възобновяеми източници на енергия, по-конкурентна среда от гледна точка на условия за развитие на младите хора, на специалисти в различните сфери.

Градът трябва да е зелен в различния смисъл на думата, многостранно зелен, да има достатъчно площадки за деца, да има достатъчно места за почивка, да няма нерегламентирани сметища, да има отговорност от гражданите да опазват природата. Гражданите трябва да са чувствителни на тема опазване на околната среда.

Град, в който хората вземат съзнателни решения по отношение на всякакъв вид отпадък. Икономиката да стане кръгова. В предприятията да имат “зелени” стратегии намаляване на пластмасата. Хората трябва да са социално ангажирани с градските пространства и след това е значително по-лесно и за общината и аз гражданите.

Това трябва да е място, в което една голяма група хора би трябвало да намерят достатъчно удобна среда за да се чувстват пълноценни, доволни, щастливи, да работят и да отглеждат деца. Трябва да се търсят алтернативи за екологичен транспорт.

Идеалният град може да се създаде и от нулата, ако има всички необходими условия и ресурси. Трябва да се търси подобряване  на състоянието на средата с оглед на добруването на хората.  Трябва да се постигнат по-добри показатели за чистота на въздуха, на водата, за достъпността до зелени площи, до по-доброто използване и развиване на обществените пространства. Човекът и неговите потребности трябва да са в центъра на този град.

Идеалният град е идеалната инфраструктура - сгради и транспорт. Става дума за всякакъв вид сгради и обществени и жилищни за да могат да задоволят всички потребности на хората, включително от спорт и култура. Хората трябва да могат да достигат бързо и безопасно до всички места, независимо от начина на придвижване.

Добрият град за живеене е този, в който в него живеят работещи и доволни от живота си хора. Това означава, че самият град е устроен така, че да е помислено за всички сфери - транспорт, екология, безопасност. Трябва да има добра транспортна свързаност на града с останалия свят.

Град от хора с мисъл за хората, които решават заедно проблеми в общности.

Град, който се изгражда и управлява с мисъл за човека - град за хората. Ние в градовете не опазваме околната среда, ние опазваме средата на човека с природни средства.  В идеалния град ползваме природата за доброто на човека. Той е място, което предоставя добро качество на живот, една добре организирана безопасна среда за живот, за труд и пълноценни социални контакти.

 

Какво прави Община град Добрич привлекателно място за живот?

Добрич има добро местоположение. Той е достатъчно голям град за да може и по-млади и по-възрастни хора да намерят онова, което им е потребно, да направят своите покупки или да намерят съмишленици, за онова, което искат да направят. Градът не е и много голям и не толкова забързан. В близост сме до Черноморското крайбрежие и до по-големия град Варна. Добрич е добро място за отглеждане на деца, защото градът е спокоен, разстоянията са по-малки.

Добрич е много привлекателно място за живот, защото предоставя достатъчно възможности за живот на младите хора. Има възможности за културни занимания, за спорт, за отглеждане на деца. Добрич разполага с необходимия ресурс за живот на младите хора.

Градът има дадености за развитие. Варна е близко, морето е близко, житницата на България сме.

Със своето спокойствие, вътрешно равновесие, достъпност и възможност за кратко време да се свършат много неща е голямо предимство. Градът има потенциал и ресурси, които могат да се използват, уплътнят, доразвият. Миналото също прави града особено интересен.

Градът има необходимата образователна, културна, спортна инфраструктура, която има нужда от поддръжка. Градът ни дава спокойствие за нашите деца да се придвижат от точка А към точка Б. Сигурна и безопасна градска среда.

Спокоен, понякога твърде спокоен град. Добро място за отглеждане и възпитание на деца. Има невероятно много възможности за спорт. Мястото е до морето и е центъра на Добруджа.

Градът има свой специфичен собствен мащаб - средно голям град с къси връзки, лесна достъпност и това да можеш много бързо да свършиш нещо. Този добър мащаб за този не малък град създава условия за лесна и бърза комуникация между хората. Общуването на хората в различни общности или в няколко общности едновременно създава почти приятелски връзки между хората. Това е една човешка предпоставка за създаване на общности, които заедно могат да решават проблеми. Така ще можем да направим града привлекателно място.

Макар и да не живея в Добрич, аз съм свързана с родния си град и напоследък чувствам огромно желание да се върна да живея в Добрич. Добрич постепенно за мен и сина ми се превръща във много привлекателно място. Искам да ходя на хор, на танци, да се срещам с хора. Това много ми липсва в по-малкия град.

Кои области на развитие на Община град Добрич смятате, че трябва да са приоритетни в следващия седемгодишен период?

Транспортна инфраструктура.

Да има достатъчна заетост. Да се създават работни места. Състоянието на околната среда, вкл. и мястото на образователната система в създаване на навици за опазване на околната среда. Изграждане на още зелени площи с възможности за спортуване.

Гражданско образование, защото засяга много сфери в живота на младия човек. То трябва да бъде насочено към екологията и управлението на отпадъците.

Трябва да се създаде по-устойчива система за мониторинг на замърсяването.

За да е интересно за младите хора и за бъдещи работни места трябва да се направи връзка между образование и бизнес.

Създаване на производства с висока добавена стойност, включително в преработвателната промишленост.

Разработване на комуникационна стратегия, ПР кампания за привличане на интереса към Добрич както на хора, които са свързани с региона, така и на други хора - инвеститори и др.

Да се премахне различието между център и периферия.

Грижа за инфраструктурата - обществени и жилищни сгради.

Създаване на условия за икономическо развитие чрез различни дейности. Осигуряване на добри и качествени услуги за бизнеса.

Осигуряване на добри условия за живеене на гражданите.

Създаване на екологични мерки за подобряване на екологията.

Създаване на условия за стартъпи, като възможност за развитие на града и привличане на инвестиции.

Осигуряване на транспортно свързване на Добрич в Варна - изграждане на четирилентов път. Това е важно както за жителите на Добрич, така и за жителите на Варна. В общия устройствен план е заложен този четирилентов път.

Комплексен подход с конкурсно начало при решаване на проблемите на обществените пространства, като се използва експертизата. По-добро взаимодействие и комуникация.

Да се търси разсредоточаване на жилищната функция от центъра към периферията.

Фокусиране върху използването на съществуващите промишлени зони в града. Да не се изграждат нови предприятия върху плодородната територия на града.

Да се обърне сериозно внимание на зелената система. В момента я приемаме за даденост, а тя все повече деградира като система и трябва да се търсят възможности за нейното възстановяване.

Развитие на туризма и транспортна свързаност.

Кои са според Вас основните трудности/препятствия пред развитието на Община град Добрич?

Намаляващо население. Малко млади хора се връщат след завършване на образованието си.

Необходимост от образование и възпитание на гражданите за опазване на природата. Мнозинството няма позитивно отношение към екологията.

Липса на диалог между различните заинтересовани страни - бизнес, администрация, НПО, граждани. Трябва да се поднови диалога и всеки да има право на глас.

Трябва да има повече прозрачност за административните решения и те да достигат по-бързо до гражданите. Да се облекчат административните процедури.

Липса на интегриран градски транспорт, който би решил проблемите по отношение на големия брой лични превозни средства, места за паркиране и др. Това ще даде съвсем друг хоризонт на развитие.

Демографски срив. Изтичане на млади, способни, образовани хора. Липсва средна класа - независими хора, които да имат тежест в икономическия и социалния живот. Липса на ресурси - икономически и човешки.

Липса на привлечени инвестиции.

Демографския дисбаланс е видима трудност.

Необходимост от кадри със средно-специално образование. Напр. в сферата на строителството. Закриването на професионалната гимназия по строителство е фактор за този недостиг на кадри.

Местоположението. Той е “близо до”. Транспортните артерии и връзки го заобикалят по някакъв начин. Това е причина за изтичане на млади хора и липса на интерес от страна на инвеститорите.

Обществено-икономическото развитие е в регрес.

Обществените пространства имат остаряла визия и имат нужда от осъвременяване, но не под формата на ремонт, а чрез създаване на визия, която да даде самочувствие на гражданите. Това може да се постигне с конкурсно начало, което ще помогне за привличане на свежи идеи от страната и чужбина.

Гражданското участие е доста разпокъсано и хаотично и трудно се работи в обща посока и визия. Необходимо е да се обединят усилията за гражданско участие на всяко едно ниво.

Липса на ресурси, както на човешки, така и на финансови.

Кои според Вас са най-належащите въпроси, с чието решаване следва да се ангажира Община град Добрич в периода 2021-2027?

Повече контрол от страна на полиция, въвеждане на видеонаблюдение за да може да се преборим с вандализма.

Изграждане на повече детски площадки в кварталите.

Усвояване на зелени площи, които са на добри локации, но са неизползвани.

Трябва да има устойчиво гражданско общество за да може НПО сектора да участва в разработването на политики.

Мониторинг на опазване на градската среда.

Решение за градската мобилност - зелена мобилност и екологичен градски транспорт.

Създаване на по-добри условия за живот и бизнес.

Възстановяване на западнали, изостанали, деградирали пространства и създаване на нови, като Индустриалната зона.

Привличане на ресурси по линия на “Зелената сделка”, Плана за възстановяване и развитие и др.

Създаване на обширна система за видеонаблюдение за по-добър контрол и опазване на създаденото.

Монтиране на зарядни станции за електромобили.

Сигурност на гражданите и осигуряване на устойчивост на изграденото.

Привеждане на пътя за Варна спрямо действащия устройствен план.

Конкурс за нова визия на централната градска част.

Благоустрояване на зона “Лозята”.

Благоустрояване на жилищна зона “Запад” и изграждане на Индустриален парк там.

Придобиване на реална представа за зелената система и планиране на нейното доизграждане.

 

Ако имате идея за конкретен проект/и, моля, споделете Вашето предложение.

Изграждане на подлези, надлези, кръгови движения за да се намалят конфликтните точки между хора и автомобили.  Кръговите движения помагат и за намаляване на вредните емисии на автомобилите.

Нова стратегия за развитие на Центъра за природата и животните - екология, образование, туризъм, природосъобразен начин на живот. Той може да стане емблема на Добрич.

Възстановяване на влажна зона, която е в края на града по посока на Рилци - Добричка река. Тя може да служи като буферна зона за отвеждане на високи води в канал, може да се наблюдават и птици.

Създаване на младежки консултативен съвет в Общината по нейна инициатива.

“Квартални еколози” за мониторинг по отношение на опазване на околната среда. Така ще се подобри диалога с администрацията и общинските съветници.

Проект “Зелена мобилност” - екологичен транспорт, зони за пешеходци, зони за велоалеи за да могат хората да заменят личните автомобили с обществен транспорт.

Създаване на специален сайт или платформа за представяне на града по най-добрия начин, най-добре извън официалната страница на Общината. Това да бъде и среда за нови идеи.

Създаване на “Граждански бюджет” - да се отдели процент от общинския бюджет, чието разходване да се определя от гражданите.

Създаване на енергийни кооперативи /по примера на Германия/ за създаване на нулеви емисии на определени райони в града.

Проект за устойчива градска мобилност - инфраструктура, пътна мрежа, управление на трафика, системи за информация на пътниците в реално време, екологичен транспорт, пътна безопасност и ремонт на транспортни и пътни съоръжения.

Благоустрояване, улична регулация на “Гаази баба”.

Изграждане на система за електронни билети и карти за обществения транспорт.

Ремонт на останалите спирки. Те са общо 144, а се ремонтират 30.

Разработване на план за развитие на зелената система на града, вкл. и околовръстното.

Проект за предотвратяване риска от наводнение, съвместно с община Добричка.

Проект за видеонаблюдение.

Изграждане на център за използване на уреди с повторна употреба.

Подмяна на битовото отопление, което замърсява въздуха.

Да се направи реконструкция на северния дял на р. Добричка и да се възстановят т.нар. ретензионни басейни и да се превърнат в паркова част.

Да се постигне нова визия на централна градска част - от ЖП гарата до Автогарата и от Зооцентъра до Военно гробище.

Да се изпълни изискването на чл. 63 от Закона за устройство на територията и да се създаде регистър на озелените площи и декоративната дървесна растителност.

В проектите за пътна инфраструктура да се интегрира зеленината. Да се планира запазването и създаването на зелена растителност

***

Фокус-група на тема "Икономическо развитие, иновации, инвестиции и туризъм"

Спазвайки принципа на партньорство и с цел реалистично идентифициране на приоритетите за развитие при разработването на ПИРО 2021 – 2027 г., Община град Добрич планира да проведе серия от срещи (онлайн фокус-групи) със заинтересовани страни. Да се включат в събитията ще бъдат поканени участници, обединени около интереса за участие в процеса на планиране и реализиране на активности, свързани с развитието на града ни.

Първата фокус-група на тема „Икономическо развитие, иновации, инвестиции и туризъм“ бе проведена на 01. Март 2021 г.. На онлайн събитието, представители на различни заинтересовани страни имаха възможност да изразят своето мнение във връзка с разработването на ПИРО и да споделят идеи за развитие на град Добрич по отношение на тяхната сфера на работа.

За участие в срещата бяха поканени:

- представители на няколко активно развиващи се фирми в града,

- представители на Общински съвет Добрич,

- представител на Търговско-промишлена палата Добрич,

- представител на банков клон в града,

- както и представители на сдружения, реализиращи проекти в сферата на туризма и на различни граждански инициативи.

 

По-надолу можете да се запознаете със споделените по време на работа мнения, коментари и предложения на участниците, които със сигурност ще бъдат полезни и взети под внимание при разработването на Плана:

Как си представяте „идеалният“ град?

- Идеалният град е град, в който живеят щастливи хора.

- Приятно място за живеене - чист, с добра инфраструктура, с широки и оправени тротоари, с места за развлечение на хората, място, където хората имат възможност да работят.

- Добрич не трябва да се опитва да подражава на други градове. Ние трябва да си имаме отличителна наша характеристика като град, която да представяме пред останалите, да рекламираме и с която да се гордеем. Важната ни задача е да определим, коя е именно тази черта на града, която ни отличава от другите градове.

- Тих, спокоен град, в който човек може спокойно да отглежда децата си, да учи. Добрич може да бъде спалнята на Варна, а защо не и Констанца (въобще Румъния). Трябва да направим така, че Добрич да бъде привлекателен не само за инвеститори (те разбира се са добре дошли), но и да бъде предпочитан от младите хора като тихо и спокойно място, което да има добра инфраструктура, предоставяща възможности за културен, социален живот, за забавления. В същото време да има лесен достъп до близки туристически и икономически дестинации.

- Градът трябва да бъде тих, спокоен, чист. Улиците да са с хубави тротоари, с китни дръвчета. Най-важното: градът ни има уникално място. Смятам, че трябва да се създадат бързи, удобни връзки (метро) със съседните населени места и за 15 мин. напр. да стигаме до морето, както и туристи лесно да могат да посещават града. Да се създадат няколко атракции, които да бъдат приятни и привлекателни за посещение. Градът ни трябва да стане един от т.нар. креативни, умни градове.

Всички идеи са страхотни, но аз мисля, че като нямаме базата - добрата инфраструктура, трудно бихме надграждали каквото и да е.

Какво прави Община град Добрич привлекателно място за живот?

Можем да взаимстваме девиза на държавата Израел, който гласи: Small country - big dreams. Защо и за нашия град не изведем този девиз: Малък град - големи мечти. Това ще означава, че географските граници са просто едно понятие, всъщност хората правят един град това, което е, т.е. колкото повече са хората, които правят града град, толкова градът ще става по-голям. Относно това, което прави града привлекателно място за живеене - винаги ще има какво да се прави. Трябва да поработим върху самочувствието на добричлията, той трябва да е горд със своя град, да има самочувствието, че живее в интересен и иновативен град - това означава градът да има PR стратегия.

Трябва да има възможности за младите хора, те да имат мотивация да останат в града. Тук им липсват социални контакти, липсват им възможности за социален живот.

Добрич е все още малък и китен град, който е близо до морето, близо до Румъния, до Варна. Добрич има своите традиции, които трябва да се възобновят.

Добрич може да стане още по-привлекателно място, стига да дадем перспектива на хората да живеят, да работят, да учат, да се чувстват добре и уютно тук. Реално, Добрич не е толкова малък град - той е на осмо-девето място в страната. В същото време, за добро или лошо, при нас няма тежка индустрия, която да замърсява околната среда. От друга страна, с навлизането на новите технологии, трябва да осигурим добра интернет връзка, която да дава свободата на младите хора да работят адекватно в електронна среда - това би могло да бъде една причина те да се върнат и да останат да работят в града.

Добрич има най-голямата пешеходна зона. Ако човек реши да прави бизнес тук - за 1 час може да обиколи необходимите институции и да си набави нужните документи. Градът има хубав парк - удобен за разходки. Трето - целият регион е екологичен. Градът е възникнал като пазарище - и днес по нашите пазари има много екологична продукция.

Кои области на развитие на Община град Добрич смятате, че трябва да са приоритетни в следващия седемгодишен период?

Бъдещето на нашия град е в старите хора. В контекста на демографските процеси на Добрич, възрастните хора ще имат все по-голям относителен дял и много скоро ще се превърнат в мнозинство, т.е. нашата цел като град в бъдеще е да създадем комфорта на възрастните хора.

Трудно ми е да определя няколко приоритетни области - всички те трябва да се развиват паралелно и да има баланс в развитието. Ние трябва да развиваме нови, иновативни, креативни технологии, т.е. да инвестираме в образование. За да има развитие в останалите области, ние трябва да развиваме образованието. По този начин ще разполагаме с млади, подготвени специалисти, хора, които да израстват в своите професии.

Туризмът трябва да се развива. Трябва да се развиват туристически атракции около паметника на Хан Аспарух. Трябва да се направи голям паркинг, многоетажен, за да не се задръстват улиците от множеството паркирани коли по тях. Трябва да се развива биоземеделието в областта, за да може по пазарите на града да има качествена продукция - която ще е повод на много хора да посещават града.

Приоритет трябва да е образованието и инвестициите в него.

Да се развие промишлеността, да се привлекат фирми, занимаващи се с високи технологии.

Кои са според Вас основните трудности/препятствия пред развитието на община град Добрич?

Основен проблем е отдалечеността на града от стопанските и комуникационните процеси, протичащи в страната.

Друго препятствие е, че в момента Добрич не присъства в дневния ред на държавата. Ние трябва да направим така, че да позиционираме проблемите на града в дневния ред на държавата.

Основното препятствие за нас е, че градът ни се намира на 50 км. от Варна - град, който предлага множество възможности за реализация на младите хора.

Една от основните трудности според мен е, че Добрич (заедно с град Ямбол) са единствените градове - общини в страната, т.е. градът е затворен в едно околовръстно шосе и това са рамките, с които общината разполага. А понякога, за по-големи инвестиционни проекти, се изисква доста по-голяма територия.

Друго, върху което трябва да помислим е, да развиваме това, с което вече разполагаме. Визирам т.н. бизнес зона - да развиваме териториите на бившето летище, а не те да стоят неизползваеми.

Това не е точно проблем, а по-скоро е въпрос на съгласуваност. Имам предвид стартиралия нов програмен период на програмата за трансгранично сътрудничество - трябва да се проведе в най-скоро време среща между Общината и организациите, разработващи такива проекти, за да се съгласуват плановете на Общината с бъдещите проектни идеи на тези организации. По този начин всички ще работят в тон с Общинския план за развитие.

В Тулча се пуска ферибот и се строи мост, който ще свърже Москва, Киев, Тулча и тръгва към Констанца и Добрич. Така че, ние трябва да се борим за една магистрала - път, който напр. от Мадара, да минава край Добрич и по този начин да се развие региона.

За младите хора - Общината трябва да обособи сграда, която да превърне в действащ бизнес-център.

Съгласен съм, че проблемите с инфраструктурата са основни. Ако те се разрешат, това би отворило много по-големи възможности от тези, с които в момента разполагаме.

Кои според Вас са най-належащите въпроси, с чието решаване следва да се ангажира Община град Добрич в периода 2021-2027?

Общината трябва да си отговори на въпроса, докъде иска да стигне следващите седем години. Кметският екип трябва да има реална стратегия, да са наясно как искат да изглежда града им и как той да се развива. Според мен в момента, не се знае развитието на града в каква посока е, този процес не се управлява.

След като се приключи с улиците, Общината трябва да помисли за тротоарите. Градът има нужда и от по-големи паркинг-зони, в т.ч. и закрити. Любопитно е и как стои въпросът с чистия въздух.

Належащи са всички въпроси, които са свързани с това, гражданите да се чувстват добре. Аз не мога да посоча един или два такива въпроси. Защото само тротоари не правят хората щастливи, ако нямат работа; само образование също не е достатъчно, ако това образование е само една причина хората да напуснат града. Ето затова трябва да имаме едно общо виждане за развитието на града и да работим заедно всички в една посока, така че да решим всичко това, от което се нуждае градът ни.

Може да се работи в направление Осветление на града, съобразено с новите, модерни варианти в тази област.

Трябва да се асфалтира пътят Добрич - Албена.

Нужен е един огромен паркинг, за мин. 500 автомобила - подземен, в центъра.

Ако имате идея за конкретен проект/и, моля, споделете Вашето предложение.

Стара моя идея е, която е предлагана и на кметския екип, е за многоетажен паркинг на мястото на т.нар. Копчета. Но това не може да бъде структуро-определящ проект за нашия град. На града са необходими, освен инфраструктурни, също и логистични проекти, т.е. в града не може да се реализират само инфраструктурни проекти като кина, търговски комплекси, молове или паркинги. Всичко трябва да бъде комплексно като проекти. Вкл. и нови социални проекти за жилища за възрастни хора. Проектите могат да бъдат в много направления.

Необходимо е да се направят няколко, поне 4 центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора, по модела на ЦНСТа, които са за деца.

Като изключим отдавна обсъжданите проекти за многолентов път до Варна и отсечката Добрич - Албена, друго за което аз отдавна настоявам да се случи е в посока на т.нар. сторидж икономика. В Добрич има достатъчно общински сгради, които са с плоски покриви и не се използват за нищо. Те биха могли да се използват за поставянето на фотоволтаични инсталации. Произвежданият от тях ток би могъл да подсигури така необходимото осветление, видеонаблюдение и т.н.. А там където има възможност, чрез поставяне на контейнери акумулатори, би могло да се произвежда ток, който да захранва трудно достъпни места в останалата част от областта, също и бизнес проекти на места, където няма присъединяване и би било твърде скъпо да се направи към конвенционалната мрежа. Това би се реализирало съвсем спокойно като интегриран проект м/у Общината, Агенцията за енергийна ефективност, Областна администрация, бизнеса.

Превръщането на летището в един работещ логистичен център също е добър пример за интегриран проект. Този център би могъл да поеми био продукцията, която се произвежда в града и областта.

Смятам, че културният туризъм в града трябва да се развие. Проведени са разговори с Община Констанца, откъдето също имат готовност за съвместна работа в тази посока. Мисля, че трябва да се направи нещо в посока на разработването на туристически продукт, обхващащ територията около паметника Хан Аспарух-градски парк. Да се направи парк на Добруджа в гр. Констанца и при нас в района на паметника на Хан Аспарух.

Що се отнася до преасфалтирането на пътя Добрич-Албена-Балчик - задължително по тях трябва да се предвидят и алеи за велосипедисти.

***

Старт на процедура по разработване на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021 - 2027 г.

Община  град Добрич стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 година.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021 - 2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

ПИРО се разработва за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Структурата и съдържанието на плана, следва да обхващат:

 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината (територия);
 • Цели, приоритети и визия за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;
 • Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО.

Във връзка с одобрен доклад №93-00-48/18.08.2020 г. и сключен договор №126/25.08.2020 г. кметът на общината възложи разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 година.

Със заповед №1447/19.10.2020 г. на кмета на Община град Добрич е сформирана работна група за участие в разработка, съгласуване и одобряване на ПИРО.

Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община град Добрич (ПИРО) за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на общината, раздел „Актуални теми“, както и в раздел „Стратегии, планове, програми“, с цел осигуряване на публичност и прозрачност.