Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

A A A

С вписаните сдружения може да се запознаете от  тук.

 

03.04.2023г.