ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023г.

A A A
Петък, 3 Февруари 2023

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК (публикувано на 18.04.2023г.)

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) от изборите за народни представители на 02.04.2023г., които са представили банкови сметки в общинска администрация ще са преведени по сметките им на 19 април 2023г. (сряда).

Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ 12 в периода от 20.04.2023г. след 09,30 часа (четвъртък) до 28.04.2023г. (петък).  

Работното време на Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ №12 е от 08.00ч. до 17.00ч.


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии

(публикувано на 29.03.2023г.)

Дата:         01 април 2023 г. (събота)

Място:      Заседателна зала на Община град Добрич

секции № №

час на получаване

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 29, 102, 103, 104, 127,

9.30

128, 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 8, 9, 10, 18

10.20

6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, ПСИК 130, 24, 25, 27, 28, 49, 50

11.10

51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 78

12.00

65, 66, 68, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91

13.20

81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 113, 114, 124, 125, 126, 105, 106, 109

14.10

110, 111, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 112

15.00

116, 117, 118, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64

15.50

ВХОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ – централен вход ул. Българя №12


Заповед №518/28.03.2023 г. на Кмета на Община град Добрич за утвърждаване на образуваните избирателни секции в МБАЛ Добрич, Дом стари хора и Следствени арести град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. (публикувана на 28.03.2023г.)


Електронен протокол на СИК за Многомандатен избирателен район ДОБРИЧ (публикувано на 22.03.2023г.)

8 Добрич

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР (публикуван на 22.03.2023 г.)

за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Номер на

удостоверението

Дата на издаване

Собствено, бащино и фамилно име

на избирателя

 

1.

 

0

8

2

8

0

0

0

3

4

 

№ 0016802

 

17.03.2023 г.

 

Росица ………… Желязкова

 

2.

 

0

8

2

8

0

0

0

3

4

 

№ 0016803

 

18.03.2023 г.

 

Руслан …………..Вълков

 

 

 

 

Подпис: ................./п/........................... Кмет на Община град Добрич


Съобщение (22.03.2023г.)

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПАРТИЯ „ДПС“

ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ГРАД ДОБРИЧ

Относно: Обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижна (СИК/ПСИК)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., съгласно свое Решение №68-НС/15.03.2023г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 26.03.2023 г. (неделя) и започва по график от 11,00 ч. в зала „Добротица“.

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“ преди началото на обучението, от 10,15 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Моля да осигурите участие в обучението на всички включени от Вашата квота членове на СИК/ПСИК, като обърнете специално внимание на това, че във фоайето на зала „Добротица” ще се раздават материали на председателите на комисии от 10.15ч.

С уважение,

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Секретар на Община град Добрич


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (публикуван на 22.03.2023 г.)Публикувани Методически указания и инструкции в сайта на ЦИК (21.03.2023г.)


Заповед 435/17.03.2023г., относно oбразуването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за народни представители на 02 април 2023г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 17.03.2023г.)


Съобщение (публикувано на 16.03.2023г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 18 март 2023 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

Напомняме:

- Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №67-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК, когато постоянният адрес е в град Добрич.  

- Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 21-НСв срок до 18.03.2023г. (събота).

- Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите народни представители на 02 април 2023 г. може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 25-НС) в срок до 18.03.2023г. (събота).


Съобщение (публикувано на 13.03.2023г.)

Относно: Осигуряване  на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №1701-НС/23.02.2023г., изменено с реш.№1728-НС/02.03.2023г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 посочвам секция №27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

 

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина №12 (бивша Детска градина № 24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина №25 (бивша Детска градина № 7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (удобен вход до секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурен параван с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 02 април 2023г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявка, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 27.03.2023г. до петък 31.03.2023г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден- 02 април 2023г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение  на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич


Разяснителна кампания, публикувана в сайта на ЦИК (08.03.2023г.)


Заповед на Кмета 325/24.02.2023 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2023 г. ( Публикувана на 28.02.2023 г.)


Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и на подвижна СИК (ПСИК) в Избори за народни представители на 02 април 2023г.  
(Публикувана на 20.02.2023г.)


Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател - български гражданин

(публикувано на 20.02/.2023 г.)

Възможности за проверка на избирателна секция:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

П.п. Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.


На страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите на 2 април парламентарни избори.

Списък на услугите:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1  ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008


Предварителните избирателни списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 229/09.02.2023 г. на Кмета на Община град Добрич.  Избирателни списъци в изборите на народни представители на 02.04.2023 г. 

(публикувани на 17.02.2023 г.)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 25.03.2023 г. (събота).


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срокът е до 31.03.2023г. (петък) 

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

(публикувани на 10.02.2023 г.)


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 18.03.2023 г. (събота)


Публикувано на: 10.02.2023г.
 Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите народни представители на 02 април 2023 г. може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 25-НС) в срок до 18.03.2023г. (събота)
 

Публикувано на: 10.02.2023г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №67-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК, когато постоянният адрес е в град Добрич.  

Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 21-НС).
Публикувано на: 10.02.2023г.

 Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18.03.2023 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 67-НС)  могат да го направят в срок до 27.03.2023г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 25.03.2023 г. (събота).


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срокът е до 31.03.2023г. (петък) 

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

(публикувани на 10.02.2023 г.)


Заповед № 229/09.02.2023 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 02 април 2023г.  и Приложение към заповедта (публикувана на 10.02.2023г.)


Заповед №226 от 08.02.2023 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси на територията на Община град Добрич в Изборите за  народни представители на 02 април 2023 г. и Приложение към заповедта. (публикувана на 08.02.2023 г.)


Централна избирателна комисия  -  Въпроси и отговори

 

 

Публикувана на: 3 Февруари 2023 09:42:54
Свали в pdf