Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

A A A
Петък, 17 Септември 2021
 

Съобщение (публикувано на 02.12.2021г.)

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) от Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и от Втори тур на Избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г., които бяха представили банкови сметки в общинска администрация ще са преведени по сметките им на 03 декември 2021 г.

Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ 12 в периода от 07.12.2021г. след 09,00 часа (вторник) до 10.12.2021 г. (петък).  По време на обявената епидемиологична обстановка времето за работа с клиенти в Центъра за услуги и информация е в часовете: от 08,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 до 17,00 часа.


 
 

 

Организацията на работа в предизборния и изборния ден за втори тур на Президентските избори остава непроменена

Екипът по организационно-техническата подготовка на изборите съобщава, че всички основни дейности и графици в предизборния и изборния ден – 20-21 ноември 2021 г. остават непроменени. Предаването на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии в събота, 20 ноември, ще се извърши при същия часови график. Ангажиментите на ръководствата и служителите в местата за гласуване (училища, детски заведения, други институции) за предизборния и изборния ден на II тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката са същите, както при провеждането на изборите на 14.11.2021г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (публикуван на 18.11.2021г.)


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии в събота 20 ноември 2021 г в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката - втори тур на 21.11.2021г.  публикувано на 17.11.2021г.)


Съобщение от ОД на МВР, относно съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 21 ноември 2021г.  (публикувано на 17.11.2021 г.)


Заповед 1692/10.11.2021г., относно образуване на 2 избирателни секции в Хирургичен корпус на етаж VІІІ- COVID реанимация - лекарски кабинет в МБАЛ - Добрич АД и подвижна избирателна секция за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в каб.201 на 2-ри етаж в ПМГ "Иван Вазов" при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 10.11.2021г.)
 

Заповед 1691/10.11.2021г., относно образуване на 3 избирателни секции - МБАЛ Добрич АД; Дом за стари хора и в Следствени арести при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 10.11.2021г.)


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии в събота 13 ноември 2021 г. (публикувано на 08.11.2021г.)


Съобщение (публикувано на 04.11.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 06 ноември 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.


Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижни (СИК/ПСИК)

(публикувано на 03.11.2021г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 07.11.2021 г. (неделя) и започва по график в 11.00 ч. в зала „Добротица”  с оглед регулиране на потока и броя на лицата, които посещават обученията във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в условията на COVID-19.

Уведомявам Ви, че с Решение №76-ПВР/НС от 02.11.2021 г. Районна избирателна комисия прие график за провеждане на обученията на членовете на СИК/ПСИК., както следва:

 • От 11.00 часа до 13.00 часа: От СИК №1 до СИК №65
 • От 14.00 часа до 16.00 часа: От СИК №66 до СИК №130 и

ПСИК, които са планувани да бъдат разкрити във връзка с гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация и СИК в Covid отделение в МБАЛ)

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“, по график преди началото на обучението, от 10.30ч., и от 13,30 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (публикуван на 02.11.2021 г.)


Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №831-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите  на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава в периода от 01 ноември 2021 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер в Община град Добрич: 058/603416; 058/603419; 058/601203

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. 

(Публикувано на 30.10.2021г.) актуализация на 02.11.2021г.


Решение №830-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК относно: Организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

(публикувано на 30.10.2021г.)


Покана до политическите партии относно консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
(Публикувана на 29.10.2021 г.)


Заповед 1590/28.10.2021г., относно oбразуването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 28.10.2021г.)


Разяснителна кампания с видеоклипове на Централната избирателна комисия

Симулатор машинно гласуване 14 ноември 2021 г.

последна актуализация: 27.10.2021 г.


Съобщение (публикувано на 25.10.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 30 октомври 2021 г., от 8.30 до 18.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес.

Напомняме: За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори не е приложимо за предстоящите избори.

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако избирателят има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес и при условие, че е подал заявление за гласуване по настоящ адрес до 30.10.2021 г. включително.

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация по искане на избирателя при условията и по реда на Закона за гражданската регистрация.

Когато избирателят бъде вписан в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес, той не може да гласува по постоянния си адрес.

Вписването в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се отнася и за двата вида избори на 14.11.2021 г., както и за 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката. (рубрика "Въпроси и отговори" от сайта на ЦИК)


Съобщение (публикувано на 22.10.2021 г.)

 Осигуряване  на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочваме и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 - секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 - секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 - секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 - секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52  - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48  - секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 - секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 14 ноември 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 08.11.2021г. до петък, 12.11.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 14 ноември 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение на секциите, намиращи се на ІІ етаж. 


Напомняме, че  Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 30.10.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 39-ПВР/НС)  могат да го направят в срок до 08.11.2021 г.

Публикувано на: 30.09.2021 г.


Заповед 1394/06.10.201г. относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на изборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021г. (публикувана на 06.10.2021г.)


Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.  
(Публикувана на 04.10.2021г.)


Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед №1333/28.09.2021 г. на Кмета на Община град Добрич. С избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. може да се запознаете от ТУК. (публикувани на 01.10.2021 г.)

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО

На телефони: 058/603416 и 058/603419 на дирекция ГРОН в Община град Добрич всеки избирател може да  направи справка в избирателния списък по ЕГН. 

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ 


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №26-ПВР/НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 06.11.2021 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 27-ПВР/НС). Срокът е до  предизборния ден: 12.11.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

* * *

Заявление-декларация (Приложение № 28-ПВР/НС) за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението – декларация се подава от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК. Срокът е до 12.11.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения. (публикувани на 01.10.2021г.)


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 30.10.2021 г. (събота)


Публикувано на: 30.09.2021г.
 Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. може да бъде издадено само на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката; народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) в срок до 30.10.2021 г. (събота)
 

Публикувано на: 30.09.2021г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 30.10.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 39-ПВР/НС)  могат да го направят в срок до 08.11.2021 г.

Заявленията се подават в:

 • Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство"

ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

 • Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

Публикувано на: 30.09.2021 г.


Заповед №1333 от 28.09.2021г., за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци по избирателни секции. (публикувана на 28.09.2021г.)


Заповед 1393/06.10.2021г., относно изменение на заповед 1314/24.09.2021г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (публикувана на 06.10.2021г.)

Заповед № 1314 от 24.09.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Приложение към заповедта. (публикувана на 24.09.2021г.)


Избирателни секции - места за гласуване, адреси  


Централна избирателна комисия 

Публикувана на: 17 Септември 2021 10:17:03
Свали в pdf