ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021г.

A A A
Понеделник, 17 Май 2021

Съобщение (публикувано на 22.07.2021г.)

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., които бяха представили банкови сметки в общинска администрация са преведени по сметките им на 22 юли 2021 г., съгласно Решение № 10-НС/13.05.2021. на Централна избирателна комисия.

Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ 12 в периода от 27.07.2021г. след 09,00 часа (вторник) до 29.07.2021 г. (четвъртък).  По време на обявената епидемиологична обстановка времето за работа с клиенти в Центъра за услуги и информация е в часовете: от 08,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 до 17,00 часа.


Съобщение (публикувано на 09.07.2021 г.)

Уведомяваме, че в сградата на ДГ №32 (бивша №29 Любимка в ЖК Балик, ул. Теменуга до бл.24 са определени да бъдат СИК №107, СИК №108 и СИК №112. Предвид на авария в електрозахранващата система и теч от покривното пространство бе извършен оглед и констатирано, че секционните избирателни комисии трябва да бъдат изместени в подходящи помещения във същата сграда, като една от секциите №108 ще се позиционира на 2-ри (втори) етаж, поради липса на удобни помещения на първи етаж в сградата.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс уведомяваме избирателите, че с оглед осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в сградата на ДГ №32, с адрес ул. Теменуга до бл.24 в ЖК Балик ще има избирателна секция на втори етаж, и посочиваме секция на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, а именно СИК №107 в Кабинет на първи етаж на филиал на ДЯ №4 в същата сграда.

Във връзка с изискванията на Изборния кодекс посочваме и други подходящи секции в района предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54
 • секции №73 и №74 в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А.

 


Съобщение (публикувано на 09.07.2021 г.)

 
Приложение за проверка на протоколите с изборните резултати - https://glasuvai.de/
 
Ще бъде от изключителна помощ в секциите, които се гласува:
- с хартиени бюлетини
- когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК
- при преброяване на контролните разписки, когато СУМГ не разпечатва протокол
- при машинно гласуване
 
Приложението е разработотено с цел подобряване на изборният процес  и в помощ на повече хора, ангажирани в изборния ден.

Заповед №910/08.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич за утвърждаване на образуваните избирателни секции в МБАЛ Добрич и Дом стари хора за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. (публикувана на 08.07.2021г.)


Съобщение (публикувано на 02.07.2021 г.)

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

ПАРТИЯ ДПС

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!

ГРАД ДОБРИЧ

Покана до политическите партии относно консултации на 05.07.2021 г. (понеделник) от 11.00 часа в Община град Добрич за съставите на подвижните секционни избирателни комисии, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(Публикувана на 02.07.2021 г.)


Съобщение (публикувано на 01.07.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 03 юли 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №350-НС/01.07.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец

Заявлението се подава в периода от 01 юли 2021 г. до 11 юли 2021 г. (10 дни преди изборния ден и изборния ден включително).

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три дни преди изборния ден има одадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на град Добрич. (Публикувано на 01.07.2021)


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии на 10 юли 2021 г. от сградата на Община град Добрич (публикувано на 30.06.2021 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (публикуван на 29.06.2021 г.)

Лица подали заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. /Приложение № 10-НС/:

 1. Михаела Савова Габровска -  секция 29
 2. Радослав Симеонов Колев  - секция 18

(последна актуализация: 09.07.2021г.)


Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижни (СИК/ПСИК) 

(публикувано на 29.07.2021 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 04.07.2021 г. (неделя) и започва по график в 11.00 ч. в зала „Добротица”  с оглед регулиране на потока и броя на лицата, които посещават обученията във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в условията на COVID-19.

Уведомявам Ви, че с Решение № 71-НС от 28.06.2021 г. Районна избирателна комисия прие график за провеждане на обученията на членовете на СИК/ПСИК., както следва:

 • От 11.00 часа до 13.00 часа: От СИК №1 до СИК №65
 • От 14.00 часа до 16.00 часа: От СИК №66 до СИК №130 и

ПСИК, които са планувани да бъдат разкрити във връзка с гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация)

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“, по график преди началото на обучението, от 10.30ч., и от 13,30 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Във фоайето на зала „Добротица” ще се раздават материали на председателите на комисии по приетия график.


Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия. (публикувано на 28 юни 2021г.)


Заповед на Кмета 845/26.06.2021 г., относно образуването на територията на Община град Добрич на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с увреждания. (публикувано на 26.06.2021 г.)

НАПОМНЯМЕ, че Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. срок за подаване до 05.07.2021 г.


Съобщение (публикувано на 22.06.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 26 юни 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес.


Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 11 юли 2021 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги:

Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ са публикувани шест е-услуги, предоставяни от общински администрации, свързани с Изборния Кодекс, във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. предсрочни парламентарни избори. Услугите са публикувани в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“, на електронен адрес. Услугите са:


1.  910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) 

2.  910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) 

3 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс) 


4.  910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)


5. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)  

6.  910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)


Указания на Министерство на здравеопазването от 15.06.2021г. за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19  (публикувано на 17.06.2021г.)


Съобщение (публикувано на 15.06.2021г.)

Осигуряване  на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 11 юли 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 05.07.2021г. до петък, 09.07.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 11 юли 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.


НАПОМНЯМЕ, че Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Публикувано на: 21.05.2021 г.


Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#quer

На телефони: 058/603416 и 058/603419 на дирекция ГРОН в Община град Добрич всеки избирател може да  направи справка в избирателния списък по ЕГН. 


Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (Публикувана на 28.05.2021г.)


Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 689/21.05.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.  Избирателни списъци в изборите на народни представители на 11.07.2021 г. (публикувани на 28.05.2021 г.)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №8-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 03.07.2021 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №9-НС). Срокът е до 09.07.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.


Заповед на Кмета 711/27.05.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народни представители на 11 юли 2021г.                              
(публикувана на 27.05.21 г.)


Заповед № 689/21.05.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  (публикувана на 21.05.2021г.)


Заповед № 683 от 20.05.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и Приложение към заповедта. (публикувана на 21.05.2021г.)


Избирателни секции - места за гласуване, адреси  


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 26.06.2021 г. (събота)
Публикувано на: 21.05.2021 г.


Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 26.06.2021 г.
Публикувано на: 21.05.2021 г.


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Публикувано на: 21.05.2021 г.

 

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 26.06.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 14-НС)  могат да го направят в срок до 05.07.2021 г.

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.


Публикувана на: 17 Май 2021 08:39:34
Свали в pdf