ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

A A A
Четвъртък, 4 Февруари 2021

 

Заповед на Кмета 454/01.04.2021 г., относно образуване на 2 избирателни секции в Хирургичен корпус на етаж VІІІ- COVID реанимация - лекарски кабинет в МБАЛ - Добрич АД и подвижна избирателна секция за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в каб.201 на 2-ри етаж в ПМГ "Иван Вазов"  при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.04.2021 г.

Заповед на Кмета 453/01.04.2021 г., относно образуване на 3 избирателни секции - МБАЛ Добрич АД; Дом за стари хора и в Следствени арести при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 01.04.2021 г.


Днес 31.03.2021 г. до 17,30 ч. Община град Добрич приема заявления за гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич и в сградата на ул.България 12. (публикувано на 31.03.2021 г.) 

Напомняме, че Заявлението се подава в периода от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г. (10 дни преди изборния ден и не по-късно от 3 дни преди изборния ден). Можете да изтеглите заявлението и от сайта на Централна избирателна комисия.


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии на 03 април 2021 г. от сградата на Община град Добрич (публикувано на 31.03.2021 г.)


Съобщение (публикувано на 26.03.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 27 март 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.Съобщение за работното време на звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР по време на изборите за народни представители на 04 април 2021г. ( публикувано на 25.03.2021г.)
 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. (публикуван на 23.03.2021 г.)


Съобщение

за провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии СИК/ПСИК 

(публикувано на 23.03.2021г.)

Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 28.03.2021 г. (неделя) и започва по график в 09.00 ч. в зала „Добрич” (Органова зала) с оглед регулиране на потока и броя на лицата, които посещават обученията във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в условията на COVID-19.

Уведомявам Ви, че с Решение № 115-НС от 22.03.2021 г. Районна избирателна комисия прие график за провеждане на обученията на членовете на СИК/ПСИК., както следва:

 • От 9.00 часа: От СИК №1 до СИК №26
 • От 11.00 часа: От СИК №27 до СИК №52
 • От 13.00 часа: От СИК №53 до СИК №78
 • От 15.00 часа: От СИК №79 до СИК №104
 • От 17.00 часа: От СИК №105 до СИК 129 и ПСИК №130 (включително и ПСИК, които са планувани да бъдат разкрити във връзка с гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация)

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добрич“, по график преди началото на обучението, от 08.30ч., от 10,30ч., от 12,30 ч., от 14,30ч., от 16,30 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.


 

Заповед на Кмета 373/20.03.2021 г., относно образуването на територията на Община град Добрич една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с увреждания.

Публикувана на 22.03.2021 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, назначена със заповед №373/20.03.2021г. на Кмета, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).                                                             

Избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

                                                                                                доп.актуализация на 23.03.2021 г.Покана до политическите партии относно консултации за съставите на подвижните секционните избирателни комисии, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
(Публикувана на 19.03.2021 г.)
 


Съобщение (публикувано на 16.03.2021 г.)

Общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота на 20 март 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес.

 


Съобщение (публикувано на 16.03.2021 г.)

  Във връзка с изискванията на Решение № 2148-НС от 01 март 2021 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомяваме за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това са посочени и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 04 април 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 29.03.2021г. до петък, 02.04.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 04 април 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Напомняме, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Публикувано на: 15.02.2021 г.

 


 


Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец. (Публикувано на 08.03.2021)

Заявлението се подава в периода от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г. (10 дни преди изборния ден и не по-късно от 3 дни преди изборния ден).

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на град Добрич. (Публикувано на 08.03.2021)
 Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 04 април 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия:

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Машинно гласуване

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция

(Последна актуализация 19.03.2021)Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 04 април 2021 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

910001

 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003

 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

910004 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

 

910005

 

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  

910006

 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

910007 Образване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 


 

Заповед на Кмета 224/22.02.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2021. ( Публикувана на 22.02.21 г.)
 Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query
 Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 193/16.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.  Избирателни списъци в изборите на народни представители на 04.04.2021 г. (публикувани на 19.02.2021 г.)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 27.03.2021 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до 02.04.2021г.
 


Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, издадени от Министерство на здравеопазването (публикувано на 18.02.2021 г.)
 Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за народни представители на 04 април 2021 г. ( Публикувана на 18.02.2021 г.)
 Заповед № 193/16.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 04 април 2021 г.  (публикувана на 16.02.2021г.)
 Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 20.03.2021 г. (събота)
Публикувано на: 15.02.2021 г.
 Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 20.03.2021г.
Публикувано на: 15.02.2021 г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
                                                                                             Публикувано на: 15.02.2021 г.

 

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 20.03.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на 24.03.2021г. избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.
 Заповед № 168 от 10.02.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 10.02.2021г.)
 Централна избирателна комисия

Публикувана на: 4 Февруари 2021 16:03:28
Свали в pdf