Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

A A A
Четвъртък, 15 Август 2019

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кмет ще се изплащат на 14 и 15 ноември 2019 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12 във времето

от 9.30 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация на гише „Информация“

• Секции от № 66 до № 130 - на І етаж, стая 112.

Представянето на лична карта е задължително.

(Публикувано на 11.11.2019 г.)

=============================================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г. (Публикуван на 29.10.2019 г. съгласно чл.39, ал.1 от ИК)

=============================================================================================

График за получаване на материалите за втори тур за изборите на 03.11.2019 г. от секционните избирателни комисии. (Публикувано на 29.10.2019 г.)

=============================================================================================

График за получаване на материалите за изборите на 27.10.2019 г. от секционните избирателни комисии. (Публикувано на 25.10.2019 г.)

=============================================================================================

На 19.10.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление за отстраняване на установени непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 7-МИ), а на 21.10.2019 г. изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ).

Във връзка с това общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота и неделя, 19-20 октомври 2019 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич.

=============================================================================================

Обучение на секционните избирателни комисии, включително подвижна (СИК/ПСИК).

(публикувано на 16.10.2019 г.)

=============================================================================================

Избиратели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по образец - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения:

- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (Приложение № 11-МИ);

- Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 12-МИ).

(публикувано на 16.10.2019 г.)

=============================================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (публикуван на 16.10.2019 г. съгласно чл.39, ал.1 от ИК)

=============================================================================================

В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия (публикувано на 14.10.2019 г.)

В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 12.10.2019 г. включително - в Община град Добрич постъпиха 12 заявления, от които на условията отговарят 11 броя. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и Заповед № 1448/14.10.2019 г. на Кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в (допълнителния) срок до 21.10.2019 г. да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/медицинска експертиза.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Образецът на заявлението съдържа допълнителни пълни разяснения. (публикувано на 14.10.2019 г.)

=============================================================================================

УВЕДОМЛЕНИЕ

във връзка с изборите

за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Отново Ви уведомяваме, че във връзка със заповед № 288 от 06 март 2019 год. на кмета на Община град Добрич е извършена следната корекция на адреси и секции за гласуване:

Адрес

В секция №

Място за гласуване

1

ул. „Сан Стефано“ 32 – 42В

7

ДГ № 10 „Слънчице“ - ул. ”Даскал Д. Попов” 1

2

ул. „Даскал Димитър Попов“

4-24, 1-15а

8

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

3

ул. „Захари Стоянов“ № 8

10

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

4

ул. „Вида Димитрова“ – цялата улица

32

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

5

ул. „Индже войвода“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

6

ул. „Кочо Честименски“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

7

ул. „Страхил войвода“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

8

ул. „Клокотница“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

9

ул. „Поп Богомил“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

10

бул. „25-ти септември“ 76

37

ОУ “Никола Й. Вапцаров” – ул. ”Отец Паисий” 37

11

бул. „25-ти септември“ 51

101

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” (северен вход) – бул. „25 септември” 98

12

ул. „Детелина“ 2-16; 1-17А

113

ОУ “Панайот Волов” – ул. ”Христо Ботев” 48

13

Ж.К. „Балик“ 64 и 65

111

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

14

Ж.К. „Балик“ 60

117

ДГ № 20 „Радост“ – ул. ”Христо Ботев” 54

15

Ж.К. „Балик“ 44

119

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

Промените бяха в сила на изборите за членове на Европейския парламент през м. май 2019 г. и продължават да са валидни и при следващи избори, включително за изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г. (публикувано на 11.10.2019 г.)

=============================================================================================

Във връзка с изтичането на срока (12 октомври 2019 г.) за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ), общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота, 12 октомври 2019 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич.

(публикувано на 09.10.2019 г.)

=============================================================================================

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

(публикувано на 09.10.2019 г.)

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, съгласно нормативните изисквания са определени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж за гласуване на хора с увреждания. Това са:

 • В ОУ „Христо Ботев“ на ул. „Цар Самуил“ 14 – секция № 15 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала, а изгражданото подемно съоръжение все още не е в експлоатация; препоръчва се гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „П. Р. Славейков“, в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДГ № 23 (бивша ДГ № 11 „Дъга“) на ул. „Богдан“ 2 – секция № 30 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“);
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41;
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“);
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“);
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16);
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54);
 • В ДГ № 32 „Зорница“ в жк Строител до бл. 65 – секция № 100;
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Подходящи места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“;
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А;
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2;
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1;
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2;
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17;
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36;
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа;
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа;
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2;
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа;
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа;
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”;
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А;
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44;
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91);
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98;

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 27 октомври 2019 г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 21.10. до петък, 25.10.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 27 октомври 2019 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

=============================================================================================

Видеоклипове и банери от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 г. (публикувано на 24.09.2019 г.)

=============================================================================================

Съобщения (публикувани на 13.09.2019 г.)

На 13 септември 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1212/09.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ). Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 10-МИ). Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.  (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]   

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

=============================================================================================

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.09.2019 г. (публикувана на 12.09.2019 г.)

=============================================================================================

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикуван на 11.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1219 от 10.09.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикувана на 10.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1212 от 09.09.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед № 1201 от 04.09.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.09.2019 г.)

=============================================================================================

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване на територията на Община Добрич – срокът е до 16 септември 2019 г. (публикувано на 27.08.2019 г.)

=============================================================================================

Покана до местните партии и коалиции за консултация за състава на Общинската избирателна комисия (ОИК). (Решение 600-МИ от 09.08.2019 г.), (Решение 603-МИ от 12.08.2019 г.), (Декларация). (Публикувано на 15 август 2019 г.)

=============================================================================================

Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Публикувана на: 15 Август 2019 14:05:30
Свали в pdf