Архитектурен конкурс "Нов облик на Централен пазар, гр. Добрич и прилежащата му територия"

A A A
Петък, 5 Април 2019

 

ПОКАНА от Кмета на град Добрич

Добре дошли в столицата на Златна Добруджа!

Добрич - градът на равнината, която първа среща изгрева Ви приветства. Ние, хората на Добрич тачим корените си и вярваме, че заедно можем да градим добро за нас и за децата си. Ние добричлии се грижим за своя град, уважаваме добрите идеи и работим активно за по–добра градска среда.  С провеждането на конкурса за нова визия на Пазара желаем да върнем славата му на притегателно, любимо място в града.

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в архитектурния конкурс - да споделите своите идеи и заедно да обновим облика на централния пазар – рожденото място на днешния град Добрич. Защото общите решения са тези, които ще устоят на времето и ще възродят Добрич!

Успех на всички участници!

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

Община град Добрич и Камара на архитектите в България (КАБ) - колегия Добрич канят за участие в открит архитектурен конкурс: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

Конкурсът се провежда по реда, описан секция "Техническо задание" и е за фаза идеен проект.

Община град Добрич е Възложител в този конкурс. КАБ - колегия Добрич подпомага процеса и следи за спазване на професионалната етика и правата на всички участници.

Получените предложения ще бъдат разгледани от седемчленно международно жури, което ще избере три проекта - финалисти.

Финалистите получават награди, а Община град Добрич ще покани класирания на първо място участник да сключи договор за възлагане на проектиране на инвестиционен проект (фази технически и работен проект), разработен съгласно представения от същия участник идеен проект.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР:

ОБЩИНА град ДОБРИЧ:  www.dobrich.bg; адрес: 9300 град Добрич, ул. „България“ № 12, п.к. 20.

КОНСУЛТАНТИ:

Христо Харлов – консултант по устройство на територията;

Камара на архитектите в България (КАБ) - Регионална колегия Добрич.

ПАРТНЬОРИ:

Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци;

Камара на архитектите в България (КАБ) -www.kab.bg;

Съюз на архитектите в България (САБ) - https://bularch.eu/bg/;

Регионален фонд за градско развитие - http://jessicafund.bg/bg/.

Публикуван на 20 май 2019 г.

Публикувана на: 5 Април 2019 13:32:43
Свали в pdf