Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

A A A
Вторник, 2 Април 2019

 

Възнагражденията на секционните избирателни комисии от Община Добрич ще се изплащат на 06 и 07 юни

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще се изплащат на 06 и 07 юни 2019 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12:

В четвъртък от 9.30 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

В петък от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация на гише „Информация“

• Секции от № 66 до № 130 - на І етаж, стая 112.

Представянето на лична карта е задължително.

****

Поради запитвания Община град Добрич прави уточнението, че няма издадена заповед за забрана продажбата на алкохол в изборния ден.

****

Видеоклип от разяснителната кампания на ЦИК за машинното гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (публикуван на 16.05.2019 г.)

****

Заповед № 621 от 14 май 2019 г. за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. (публикувана на 14.05.2019 г.)

****

Избиратели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени могат да подадат заявление до общинската администрация по образец - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения:

-        Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (Приложение № 13-ЕП);

-        Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 15-ЕП).

****

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (публикуван на 14.05.2019 г. съгласно чл.39, ал.1 от ИК)

****

В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия

(публикувано на 14.05.2019 г.)

В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 11.05.2019 г. - в Община град Добрич постъпиха 12 заявления, които отговарят на условията. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и заповед на Кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в (допълнителния) срок до 20.05.2019 г. да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/медицинска експертиза.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Образецът на заявлението съдържа допълнителни пълни разяснения.

****

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

(публикувано на 13. 05.2019 г.)

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, съгласно нормативните изисквания са определени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж за гласуване на хора с увреждания. Това са:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В ДГ № 32 „Зорница“ в жк Строител до бл. 65 – секция № 98
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 111 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Някои от подходящите места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91, съответно кабинети 102 и 104).

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В изборния ден - 26 май 2019 г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 20.05. до петък, 24.05.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 26 май 2019 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

****

Съобщение (публикувано на 09.05.2019 г.)

Във връзка с изтичането на срока (11 май 2019 г.) за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота, 11 май 2019 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич.

****

Видеоклипове от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за членове на Европейския парламент от Република България на  26 май 2019 г. (публикувано на 03.05.2019 г.)

****

Съобщения (публикувани на 16.04.2019 г.)

На 15 април 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 447/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП). Срокът е до 18.05.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 12-ЕП). Срокът е до 24.05.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено от общинска администрация само на кандидатите за членове на Европейския парламент, на членове на ЦИК, на РИК и на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП) в срок до 11.05.2019 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected].

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

*****

Уведомление за промяна в обхвата на избирателни секции и на места за гласуване

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Изборния кодекс и Заповеди № 288/06.03.2019 г. и № 429/04.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена промяна в обхвата на избирателни секции и на места за гласуване, както следва:

Избирателите от адреси:

Ще гласуват в секция №

Място за гласуване

1

ул. „Сан Стефано“ 032, 034, 034А, 036, 038, 040, 042, 042А, 042Б, 042В

007

ДГ № 10 „Слънчице“ - ул. ”Даскал Д. Попов” 1

2

ул. „Даскал Димитър Попов“

001, 003, 003А, 004 А, 004 Б, 005, 005А, 007, 007А, 007Б, 009, 011, 011А, 013, 013А, 015, 015А, 024

008

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

3

ул. „Захари Стоянов“ № 8

010

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

4

ул. „Вида Димитрова“ – цялата улица

032

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

5

ул. „Индже войвода“ цялата улица

035

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

6

ул. „Кочо Честименски“ цялата улица

035

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

7

ул. „Страхил войвода“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

8

ул. „Клокотница“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

9

ул. „Поп Богомил“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

10

бул. „25-ти септември“ 76

037

ОУ “Никола Й. Вапцаров” – ул. ”Отец Паисий” 37

11

бул. „25-ти септември“ 51

101

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” (северен вход) – бул. „25 септември” 98

12

ул. „Детелина“ 001, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 009, 009А, 010, 010А, 011, 011А, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 017А

113

ОУ “Панайот Волов” – ул. ”Хр. Ботев” 48

13

Ж.К. „Балик“ 64 и 65

111

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

14

Ж.К. „Балик“ 60

117

ДГ № 20 „Радост“ – ул. ”Христо Ботев” 54

15

Ж.К. „Балик“ 44

119

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

Важно допълнение: Избирателите от секции № 005, 011, 012, 013, които досега са гласували в ЕГ „Гео Милев“, поради извършваните ремонтни дейности в училището, ще гласуват в Основно училище „Стефан Караджа“.

*****

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

*****

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (публикуван на 15.04.2019 г.)

*****

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.04.2019 г. (публикувана на 12.04.2019 г.)

*****

Заповед № 459 от 11.04.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на  26 май 2019 г. (публикувана на 11.04.2019 г.)

*****

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване в Република България – срокът е до 15 април 2019 г. (публикувано на 09.04.2019 г.)

*****

Заповед № 447 от 09.04.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.04.2019 г.)

*****

Заповед № 429 от 04.04.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.04.2019 г.)

*****

Централна избирателна комисия

Публикувана на: 2 Април 2019 10:10:34
Свали в pdf