Парламентарни избори на 26 март 2017 г.

A A A
Петък, 3 Февруари 2017

  

Плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за изборите за народни представители ще се извършат на 11-12 април 2017 г.

Община град Добрич уведомява, че плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за произведените на 26.03.2017 г. избори за народни представители ще се извършат срещу представена лична карта:

на 11.04. (вторник) - от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

на 12.04. (сряда) - от 08.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

в сграда Корпус 3, ул. „Независимост” 7 (северен вход), ет. 8, ст. 802 – Каса.(публикувано на 07.04.2017 г.)

***

Възнагражденията на секционните избирателни комисии от Община Добрич ще се изплащат на 6 и 7 април

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 26.03.2017 г. ще се изплащат на 6 и 7 април 2017 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12 от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация, гише „Информация“

• Секции от № 66 до № 130 - на І етаж, стая 104.

Представянето на лична карта е задължително. (публикувано на 03.04.2017 г.)

***

Заповед № 312 от 23.03.2017 г. за утвърждаване номерацията на образуваните избирателни секции в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, "Дом за стари хора" и "Следствени арести". (Публикувана на 24.03.2017 г.)

***

График за получаване на материалите за изборите за народни представители на 25.03.2017 г. от секционните избирателни комисии. (Публикуван на 22.03.2017 г.)

***

Обучението на Секционните избирателни комисии за Община град Добрич ще се състои на 21.03.2017 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала „Добрич“. (публикувано на 16.03.2017 г.)

***

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (публикуван на 15.03.2017 г.)

Избиратели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по образец - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения за възможните случаи:

 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (Приложение № 10-НС);
 • Заявление – декларация от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (Приложение № 11-НС);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 13-НС).

***

Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

(публикувано на 14.03.2017 г.)

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са определени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж за гласуване на хора с увреждания (съгласно нормативните изисквания). Това са:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга близка секция – в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 111 (достъпът е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Някои от подходящите места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91, съответно кабинети 102 и 104)

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В изборния ден - 26 март 2017 - заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 20.03., до петък, 24.03.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 26 март 2017 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

***

В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия (публикувано на 13.03.2017 г.)

В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 11.03.2017 г. - в Община град Добрич постъпиха 24 заявления. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и заповед на Кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в (допълнителния) срок до 20.03.2017 г. да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Образецът на заявлението съдържа допълнителни пълни разяснения.

***

Съобщение (публикувано на 09.03.2017 г.)

На 11 март 2017 г. (събота) изтичат сроковете за:

 • Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания;
 • Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 • Подаване на заявление и издаване на удостоверение за гласуване на друго място от кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и регистрирани в ЦИК наблюдатели.

Повече пояснения и образците на заявления са поместени в съобщенията по-долу.

За съботния ден – 11.03.2017 г. - Община град Добрич осигурява дежурен служител в дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, гр. Добрич от 8.30 до 17.00 ч.

***

Съобщения (публикувани на 14.02.2017 г.)

Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 118/06.02.2017 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Срокът е до 18.03.2017 г.

Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до 24.03.2017 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.03.2017 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 11.03.2017 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.03.2017 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

***

Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 26.03.2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

***

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 16.02.2017 г. (публикувана на 09.02.2017 г.)

Избирателен списък (предварителен) за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (публикуван на 08.02.2017 г.)

Заповед № 127 от 07.02.2017 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на  26 март 2017 г. (публикувана на 07.02.2017 г.)

Заповед № 118 от 06.02.2017 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 06.02.2017 г.)

Заповед № 111 от 02.02.2017 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 03.02.2017 г.)

 

Централна избирателна комисия

Публикувана на: 3 Февруари 2017 08:42:19
Свали в pdf